NOTEIKUMI1. ORGANIZATORS

“Fantas” kampaņu “laimīgaimutei 2019” (turpmāk tekstā – “Kampaņa”) organizē “Coca-Cola Balti Jookide AS” Igaunija, reģistrācijas kods 10347265, juridiskā adrese Mustamäe tee 16, 10617 Tallina, Igaunija, tālr. 507 6713 (turpmāk tekstā – “Organizators”). Kampaņa tiek īstenota saskaņā ar zemāk aprakstītiem noteikumiem (turpmāk tekstā: “Noteikumi”). Augšupielādējot videoklipu, dalībnieks akceptē šos noteikumus.

Organizatoram ir tiesības vienpusēji mainīt noteikumus vai izbeigt kampaņu pirms termiņa. Paziņojums par to tiks publicēts organizatora mājaslapā un organizētāja kampaņas lapā.

 

2. TIESĪBAS PIEDALĪTIES

 

Visas fiziskās personas, kas ir vecākas par 12 gadiem (nepilngadīgie var piedalīties un saņemt balvas tikai kopā ar vecākiem) ir tiesīgas piedalīties kampaņā, izņemot: organizatora darbiniekus, kampaņas darbiniekus un citu juridisko personu darbiniekus – personas, kuras organizators tieši vai netieši nodarbina saistībā ar kampaņu, un viņu tuvākos ģimenes locekļus.

 

 

3. KAMPAŅAS TERMIŅŠ

 

Kampaņa “laimīgaimutei 2019” tiek rīkota: 13.05.2019-09.08.2019. Izvēloties uzvarētāju, tiks ņemti vērā videoklipi, kas tika augšupielādēti ne vēlāk kā 23:59 (Igaunijas laiks) 07.08.2019.

 

Balvas tiks piešķirtas sešas reizes kampaņas īstenošanas laikā:

22. nedēļa līdz 31. maijam

24. nedēļa līdz 14. jūnijam

26. nedēļa līdz 28. jūnijam

28. nedēļa līdz 12. jūlijam

30. nedēļa līdz 26. jūlijam

32. nedēļa līdz 9. augustam4. KAMPAŅAS TERITORIJA

Kampaņa tiek organizēta un veikta Latvijas Republikas teritorijā.

 

 

 

5. NOTEIKUMI KAMPAŅAS DALĪBAI

 

Lai piedalītos kampaņā, dalībniekam “Madlipz” platformā ir jāizveido sava “Fantas” videoklipa versija, pievienojot skaņu vai subtitrus. Pievienojot videoklipam skaņu vai subtitrus, kampaņas dalībnieks dod organizatoram tiesības izmantot šos materiālus “Fantas” sociālo mediju platformās.6. BALVU FONDS

Kampaņas balvu fonda kopējā vērtība ir 300 eiro. Kampaņas prēmija ir reklāmas pakete, kuru ir saņēmuši arī “Fantas” influenceri (ietekmētāji). Balvas: “JBL” skaļruni “JBL GO 2”, divas “Fantas” bundžiņas, “Fantas” lūpu-balzams-konfekte un konfektes (turpmāk tekstā: Balva). Katram uzvarētājam atlases dienā tiks piešķirta viena balva.7. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANAS UN BALVU SAŅEMŠANAS PRINCIPI

Lai piedalītos kampaņā, dalībniekam ir jāreģistrējas “Madlipz” platformā (https://fanta.madlipz.com/lv/create). Reģistrācijas laikā dalībniekam ir jāaizpilda veidlapa, norādot savu e-pasta adresi un paroli. Dalībnieks var tikt reģistrēts kā lietotājs, izmantojot savu “Facebook” vai “Google” lietotāju profilu.

Lai nodrošinātu kampaņas darbību, organizators izmanto “Madlipz” platformu, ko pārvalda “Eigenuity Inc.”. Lai nodrošinātu kampaņas darbību, organizators apstrādā organizatoram nosūtītos personas datus (e-pasta adresi un / vai lietotājvārdu), izmantojot “Eigenuity Inc.”. Šie dati tiek publicēti, lai paziņotu uzvarētāju. Lai iegūtu plašāku informāciju par personas datu apstrādi, ko veic organizators, lūdzu, apmeklējiet https://www.coca-cola.lv/lv/konfidencialitate/.

Reģistrējoties dalībnieks apstiprina, ka reģistrācijas laikā sniegtā informācija ir pareiza un precīza. Dalībnieks ir atbildīgs par nepareizu un nepatiesu datu iesniegšanu.

 

Iepriekš minētajos datumos tiks atlasīti seši uzvarētāji. Balvas ieguvēji tiks paziņoti “Fantas” sociālā mediju kanālā (“Instagramā”: @fantalatvija). Tiks kopīgots uzvarētāja lietotājvārds un viņa/viņas augšupielādētais video. Katrs kampaņas influencers (ietekmētājs) kampaņas laikā paziņo par diviem uzvarētājiem. Iepriekš minētajos datumos viens influencers (ietekmētājs) atlasīs savu iecienītāko video un paziņos uzvarētāja lietotājvārdu savā sociālā medija kontā, kas izveidots “Fantas” “Madipz” platformā. Uzvarētājs tiks izvēlēts no visiem dalībniekiem, kuri ir izveidojuši videoklipu, kas atbilst noteikumiem.

 

Katrs dalībnieks kampaņas laikā var uzvarēt tikai vienu reizi un iegūt vienu balvu. Katrā uzvarētāju atlases dienā tiek piešķirta tikai viena balva.

 

Katrs uzvarētājs tiks informēts par viņa uzvaru “Madlipz” platformā.

 

Uzvarētājs tiks izsludināts arī influencera (ietekmētāja) un “@fantalatvija” lapā, nosaucot viņa/viņas vārdu un parādot uzvarētāja video.

 

Balvas saņemšana:

Uzvarētājs tiks informēts pa e-pastu ar norādījumiem par adreses nosūtīšanu, uz kuru organizators vēlāk nosūtīs balvu. Organizators organizē balvu piegādi uzvarētājiem Igaunijas Republikas teritorijā.

 

Ja uzvarētājs nav saņēmis paziņojumu savā norādītājā e-pastā vai nav saņēmis balvu, viņam ir jāsazinās vai jāzvana pa tālruni 507 6713 septiņu dienu laikā pēc uzvarētāja vārda paziņošanas.8. ORGANIZATORA ATBILDĪBA

 

Rīkotājs, “Coca Cola Company” vai kāds no grupas uzņēmumiem, aģentiem vai aģentūrām, kas organizēja kampaņu, nav atbildīgi par kļūdām vai drukas kļūdām noteikumos vai saziņā. Visas izmaksas, kas saistītas ar piedalīšanos kampaņā, sedz dalībnieki, un organizators tās neatlīdzina, ja vien noteikumos nav noteikts citādi.9. STRĪDU IZSKATĪŠANA UN SŪDZĪBAS

Visas sūdzības, kas saistītas ar kampaņu (ieskaitot tās, kas saistītas ar balvu piegādes veidu), ir jāiesniedz organizatoram rakstveidā līdz 2019. gada 17. augustam (datums, kas norādīts pasta zīmogā ne vēlāk kā 17.08.2019.), nosūtot uz adresi: Mustamäe tee 16, 10617 Tallina, Igaunija vai uz e-pastu: kharm@coca-cola.com.

Sūdzībā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, precīza adrese un tālruņa numurs (ja tāds ir) un jānorāda sūdzības iemesli un pamatojums. Sūdzības, kas tiks iesniegtas pēc termiņa beigām, tiks noraidītas bez izskatīšanas.

Rīkotājs atrisina sūdzību 14 dienu laikā pēc tās saņemšanas. Sūdzību izskata komiteja, ko veido trīs organizatora iecelti locekļi (turpmāk – Komisija). Komisija analizēs dalībnieku sūdzības, pamatojoties uz šiem noteikumiem un piemērojamiem tiesību aktiem.

Ja rodas šaubas par likumību piedalīties kampaņā, Komisija pieņems lēmumu, pamatojoties uz noteikumiem un konstatētajiem apstākļiem. Komisijas lēmums par dalībnieka iesniegto sūdzību ir galīgs un saistošs.

Organizators informē dalībnieku par Komisijas lēmumu, izmantojot ierakstītu vēstuli, e-pastu vai tālruni.

Ja dalībnieks nepiekrīt Komisijas lēmumam, viņš var vērsties Patērētāju strīdu izšķiršanas komitejā (Pronksi 12, 10117 Tallinn, e-pasts: avaldus@kission.ee, tālrunis: 6 201 920).

10. CITI NOTEIKUMI

 

Jautājumi, kas netika atrunāti šajos noteikumos, tiek regulēti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Piedaloties kampaņā, dalībnieks apņemas ievērot kampaņas noteikumus un organizatora lēmumus. Balva tiek piešķirta tikai uzvarētājam, kurš ir ievērojis kampaņas noteikumus.

Balvas nevar apmainīt pret naudu vai citām lietām. Neizmantotās balvas netiks atmaksātas.

Dalībnieki var saņemt detalizētāku informāciju par kampaņu pa tālruni 507 6713 vai tīmekļa vietnē www.fanta.lv.

Noteikumus ir apstiprinājusi “AS COCA-COLA BALTI JOOGID AS”.