#SketchFanta lietojums

 

Atzīmējot savā attēlā #SketchFanta un pieminot @fantalatvija, jūs sniedzat laika ziņā neierobežotu un neatsaucamu piekrišanu Coca-Cola Company un tās struktūrvienībām bez samaksas un neierobežotā teritorijā izmantot šo attēlu jebkādi to pielāgojot savai komunikācijai, it īpaši sociālajos tīklos, piemēram, Facebook, Instagram, Twitter un citos. Autortiesību apliecināšanai tiks izmantoti jūsu sociālo tīklu lietotājvārdi.