Fanta patērētāju spēle „ROKASSPIEDIENS 2020”

NOTEIKUMI

    1. ORGANIZATORS

Fanta patērētāju spēli „Rokasspiediens 2020” (turpmāk tekstā - “Patērētāju spēle”) organizē Coca-Cola Balti jookide AS Eesti, reģistrācijas Nr. 10347265, juridiskā adrese: Mustamäe tee 16, 10617 Tallina, Igaunija, tālruņa Nr.+372 800 2635 (turpmāk tekstā - “Organizators”). Patērētāju spēle tiks organizēta saskaņā ar šiem noteikumiem (turpmāk tekstā - “Noteikumi”). Organizatoram ir tiesības grozīt šos Noteikumus saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem.

 

    2. AKTIVITĀTES DALĪBNIEKI

Šī patērētāju spēle ir atvērta ikvienai Latvijas teritorijā dzīvojošai personai, kas vecākas par 12 gadiem (jaunāki cilvēki var piedalīties un pieprasīt balvas tikai ar savu likumīgo pārstāvju piekrišanu). Organizatora darbiniekiem, reklāmas aģentūras, kas apkalpo šo Patērētāju spēli, darbiniekiem un subjektiem, kurus tieši vai netieši nodarbina Organizators saistībā ar šīs Patērētāju spēles norisi, kā arī šo personu tuvākajiem ģimenes locekļiem šajā Patērētāju spēlē nav atļauts piedalīties. 

 

    3. PATĒRĒTĀJU SPĒLES LAIKS

Patērētāju spēles norises laiks ir: 30.01.2020.– 20.02.2020.

Balvu izloze tiks veikta trijās nedēļās: 

6. nedēļā – 6. februārī (ceturtdiena)

7. nedēļā – 13. februārī (ceturtdiena)

8. nedēļā – 20. februārī (ceturtdiena)

Uzvarētāji tiks paziņoti Fanta sociālo tīklu platformā (Instagram @fantalatvija) augstāk minēto izložu datumos.

 

    4. PATĒRĒTĀJU SPĒLES TERITORIJA

Kampaņa tiek organizēta un realizēta Latvijas teritorijā. 

 

    5. KĀ PIEDALĪTIES

Lai piedalītos kampaņā, dalībniekiem ir jāizveido savu versiju par Fanta Tiktok rokasspiediena video. Video ir jābūt publicētam TikTok platformā ar tēmturi #FantaLatvija. Video jābūt publicētam arī personīgajā Instrgram storijā, atzīmējot @fantalatvija.

#FantaLatvija pievienošana video, sniedz organizatoram tiesības bez maksas izmantot materiālu Fanta sociālo tīklu platformās - Facebook, Instagram, Twitter un citas. Attēla autentificēšanai tiks izmantots Tavs (lietotāja) vārds.

 

    6. AKTIVITĀTES BALVAS

Kopējais kampaņas balvu fonds ir 35 EUR. Katru nedēļu katrs uzvarētājs saņems Fanta 0.5L PET iepakojumu. Vienā iepakojumā ir 12 0.5L PET pudeles. Organizators iepriekš norādītajos datumos uzvarētāju paziņos @FantaLatvija Instagram profilā.

 

    7. CITI NOTEIKUMI

Informācija par kampaņas reklamēšanu ir tikai informatīvam nolūkam.

Domstarpības, kas nav regulētas šajos Noteikumos, tiks risinātas saskaņā ar Latvijas likumdošanu. Jautājumos, ko nereglamentē šie Noteikumi, organizators var pieņemt vienpusēju lēmumu saskaņā ar likumiem un noteikumiem. 

Piedaloties šajā kampaņā, dalībnieki piekrīt ievērot šos Noteikumus un Organizatora galīgos lēmumus, kas attiecas uz šo kampaņu. Balva tiek piešķirta tikai tad, ja dalībnieks ievēro šos Noteikumus. 

Balvas netiks mainītas pret naudu vai jebko citu. Neizņemtās balvas netiks kompensētas.  

Vairāk informāciju par kampaņu iespējams iegūt, rakstot Organizatoram uz e-pastu: balticsinfo@coca-cola.com

Noteikumus apstiprinājis AS COCA-COLA BALTI JOOGID