LIETOŠANAS NOTEIKUMI


Pēdējie atjauninājumi
: 03.15.2019
 

Lūdzam, lai rūpīgi iepazīstaties ar šiem Lietošanas noteikumiem (tālāk tekstā “Noteikumi”). Šajos Noteikumos ir svarīga informācija par pakalpojuma izmantošanu. Ja nesaproti kaut ko no šajos Noteikumos minētā, lūdzam, lai vaicā saviem vecākiem vai aizgādņiem, lai Tev palīdz.

COCA-COLA SERVICES SA (“mēs” or “mums”), kas atrodas Chaussée de Mons 1424, 1070 Briselē, Beļģijā, sniedz Tev šo pakalpojumu. Šie Noteikumi skaidro, kā vari izmantot Balss Lieliskotāja lietotni. Kopš šī brīža mēs lietotni dēvēsim par “Pakalpojums”.

Lejupielādējot lietotni, Tu piekrīti šiem Noteikumiem. Noteikumi Tev jebkurā mirklī ir pieejami, uzmeklējot tos lietotnes izvēlnē. Ja nepiekrīti šiem Noteikumiem, Tev nebūs iespējas piekļūt vai izmantot Pakalpojumu.

Ja neesi sasniedzis savā valstī oficiāli noteikto vecumu, kopš kura Tev ir tiesības saistīties līgumsaistībās, šo Pakalpojumu vari izmantot tikai ar savu vecāku vai aizbildņu juridisku piekrišanu. Mūsu sniegtais Pakalpojums nav paredzēts lietošanai bērniem, kas ir jaunāki par 13 gadiem. Lūdzam neizmantot un nepiekļūt mūsu pakalpojumam, ja Tev vēl nav 13 gadu.

1. Vai šie noteikumi var tikt mainīti?

Mēs varam mainīt šos Noteikumus saskaņā ar izmaiņām likumdošanā vai lai atspoguļotu Pakalpojuma izmaiņas. Ja tiks veiktas jebkādas izmaiņas, mēs Tev par to ziņosim, kā arī publicēsim publiski pieejamu jauno Noteikumu teksta redakciju. Turpmāka Pakalpojuma lietošana pēc izmaiņu paziņošanas apliecinās Tavu piekrišanu šo Noteikumu grozījumu pieņemšanai. Ja nepiekrīti Noteikumu izmaiņām, Tev jāpārtrauc piekļūt un izmantot Pakalpojumu. Neviena no mūsu veiktajām izmaiņām neietekmēs iepriekš starp mums radušās domstarpības, tās stājas spēkā tikai paziņošanas brīdī.

 

2. Vai mēs uzkrājam un apstrādājam Tavus personas datus?

Nē, ar Pakalpojuma lietotnes starpniecību mēs neuzkrājam un neapstrādājam nekādā veidā Tavus personas datus.
 

3. Kādi noteikumi ir spēkā Pakalpojuma izmantošanai?

Kad izmanto Pakalpojumu, Tev jāievēro šos noteikumus. Kā arī Tu nedrīksti:

Publicēt vai jebkādi citādi dalīties ar materiālu, kas ir vai var būt nepatiess, aizvainojošs, draudošs, aizskarošs, naidīgs, iebiedējošs vai jebkādi nerespektējošs citus cilvēkus.

Publicēt vai jebkādi citādi dalīties ar materiālu ar aizvainojošu valodas lietojumu un saturu.

Publicēt vai jebkādi citādi dalīties ar materiālu, kurā ietvertas vai atspoguļotas politiskas idejas vai ziņojumi, alkohols, narkotikas, tabaka vai ieroči.

Publicēt vai jebkādi citādi dalīties ar materiālu, kas pieder citai personai, ja vien Tev nav šīs personas rakstiska piekrišana šim. Citiem vārdiem sakot, visam Tevis publicētajam materiālam ir jābūt Tevis paša radītam.

Publicēt vai jebkādi citādi dalīties ar materiālu, kurā ietverta citas personas balss, personīgā informācija, ja vien Tev nav šīs personas rakstiska piekrišana šim vai, ja šī persona nav sasniegusi attiecīgu juridisko vecumu, viņas / viņa vecāku vai aizbildņu rakstiska piekrišana.

Publicēt vai jebkādi citādi dalīties ar materiālu, kurā atspoguļota cita (ne mūsu) zīmola vārds.

Publicēt vai jebkādi citādi dalīties, vai izmantot jebkādus vīrusus vai citus datora kodus, failus vai programmas, kas var kaitēt Pakalpojumam vai mūsu īpašumā esošām sistēmām.

Izmantot Pakalpojumu jebkādiem komerciāliem (ne personīgiem) nolūkiem, piemēram, lai publicētu reklāmas.

Izmantot Pakalpojumu krāpnieciskos vai jebkādi likumdošanu pārkāpjošos nolūkos.

Uzkrāt informāciju par citiem lietotājiem.

Traucēt Pakalpojuma sniegšanu vai liegt citiem iespēju izmantot Pakalpojumu.

Atdalīt Pakalpojumu vai jebkuru tā daļu, izņemot gadījumus, kad likums mums nesniedz mums iespēju to liegt.

Noņemt Pakalpojumam jebkuras autortiesību, preču zīmju vai citus paziņojumus par īpašumtiesībām. Šīs atzīmes ietver, piemēram: ®, ™, un ©.

Ietvert jebkuru Pakalpojuma daļu jebkādā produktā vai pakalpojumā.

Tu nes atbildību par ierīču, interneta savienojuma, kā arī cita aprīkojuma un pakalpojumu sagādi un norēķiniem, lai varētu lietot Pakalpojumu.
 

4. Vai Tev ir nepieciešams reģistrēties?

Lai izmantotu Pakalpojumu, Tev nav jāreģistrējas. Pakalpojums ir pieejams pēc lietotnes lejupielādes un instalēšanas mobilajā ierīcē.

 

5. Kā ir ar Tevis iesniegto saturu?

Pakalpojums sniedz Tev iespēju ar lietotnes Balss lieliskotājs ierakstīt balss ziņojumus, parveidot tos, pievienojot skaņu efektus un balss filtrus (tālāk tekstā "Ieraksti"), saglabāt Ierakstus savā tālrunī un ar dažādu lietotņu starpniecību, kas sader ar Balss lieliskotāja lietotni, piemēram, e-pasts, sociālo tīklu saziņas rīki, dalīties ar tiem. Ieraksti pilnībā pieder Tev. Mēs tos necaurlūkosim un nekoriģēsim kā arī nedzēsīsim ne pirms, ne pēc Tu būsi ar tiem dalījies. Tā kā Tavus ierakstus saņems un atskaņos, un ar tiem būs iespējams tālāk dalīties citiem lietotājiem, Tev jābūt uzmanīgam par saturu, ko publicē. Tāpat Tev jābūt uzmanīgām, daloties vai citādāk izmantojot citu lietotāju Ierakstus. Mēs neatbildam par Taviem Ierakstiem, citu lietotāju Ierakstiem vai Tavu saziņu ar citiem lietotājiem. Ja ar Pakalpojuma starpniecību nolem darīt pieejamu savu personīgo informāciju vai dari to pieejamu kādam lietotājam, Tu uzņemies par to pilnu atbildību.
 

6. Kurš saturs pieder mums?

Mums un mūsu piegādātājiem pieder Pakalpojums, kas ir aizsargāts ar attiecīgām tiesībām un likumiem. Pakalpojumā pieejamie preču nosaukumi, preču zīmes, pakalpojuma zīmes, jebkādi asociatīvi logo, ikonas, skaņu efekti un balss filtri, (tālāk tekstā “Mūsu zīmes”) pieder mums. Tev nav tiesību izmantot Mūsu zīmes jebkādā saistībā ar citiem produktiem vai pakalpojumiem, kas nav mūsu, lai neradītu pārpratumus par to, kam pieder Mūsu zīmes.
 

7. Kāda ir mūsu atbildība attiecībā uz Pakalpojumu?

Pakalpojumā pieejamais saturs ir tikai un vienīgi informācijai, tas nav uzskatāms par padomu. Mēs cenšamies nodrošināt Pakalpojuma darbību, taču nevaram garantēt, ka tas vienmēr būs pieejams, atjaunināts, pilnīgs, korekts vai drošs. Pakalpojumā var būt kļūdas un materiāli, kas pārkāpj šos Noteikumus. Tāpat ir iespējams, ka citas personas bez mūsu saskaņojuma var mainīt mūsu Pakalpojumu. Ja mani kādu no šīm izmaiņām, lūdzam mums par to ziņot, rakstot uz kharm@coca-cola.com.

Mēs neesam atbildīgi par kaitējumu, kas var rasties Pakalpojuma izmantošanas rezultātā (vai nespējā to izmantot), to skaitā, kaitējumu, kas var rasties ļaunprātīgas programmatūras, vīru vai citas nekorektas vai nepilnīgas informācijas vai materiālu dēļ, ja vien šis kaitējums nav rezultāts mūsu tīšam pārkāpumam vai rupjai nolaidībai.
 

8. Kāda ir Tava atbildība, ja mēs tiekam iesūdzēti?

Ja mēs tiekam iesūdzēti tāpēc, ka Tu esi pārkāpis šos noteikumus (piemēram, ja Tu veic citas personas balss ierakstu vai jebkādi citādi dalies ar citas personas balsi, un šī persona mūs iesūdz par nesaskaņotu šīs personas balss izmantošanu), tad, ja tas ir saskaņā ar likumu, Tev ir jāsedz tiesvedības gaitā veidojošās mūsu izmaksas. Izmaksas var ietvert, piemēram, jebkādu mūs iesūdzējušai personai atlīdzināmo naudas summu; izmaksas par tiesvedības izdevumiem (ieskaitot samaksu advokātam); kā arī citus izdevumus un atlīdzības.
 

9. Kā šie Noteikumi var tikt pārtraukti?

Mēs varam pilnībā vai uz laiku pārtraukt šos Noteikumus un Tavas tiesības izmantot Pakalpojumu. Ja tas būs iespējams, mēs par jebkuru apturēšanu vai izbeigšanu Tevi brīdināsim vismaz 24 stundas iepriekš. Tomēr, ja uzskatīsim, ka esi pārkāpis būtiskus šo Noteikumu punktus, mēs varam nekavējoties liegt vai apturēt Tev tiesības izmantot mūsu Pakalpojumu.

Tev ir tiesības pārtraukt izmantot Pakalpojumu jebkurā mirklī. Ja vēlies pārtraukt izmantot Pakalpojumu, atinstalē Balss lieliskotāja lietotni savā tālrunī tā kā to iesaka darīt Tava tālruņa operatīvā sistēma.

Mēs pārtrauksim Pakalpojumu mirklīi, kas būs beigusies kampaņa Laimīgai mutei.

10. Kādi likumi attiecas uz šiem Noteikumiem?

Šos Noteikumus aizsargā Latvijas likumdošana. Visas domstarpības, kas var rasties starp mums un Tevi saistībā ar šī Pakalpojuma izmantošanu, tiks risinātas kompetentā Latvijas tiesu iestādē.

11. Kā Tu vari ar mums sazināties?

Ja Tev ir kādi ieteikumi, jautājumi vai sūdzības par Pakalpojumu, lūdzam sūtīt mums e-pastu, rakstot uz kharm@coca-cola.com. E-pasta sarakstē lūdzam neminēt kredītkaršu informāciju vai jebkādu citu sensitīvu informāciju.

Ja dalīsies ar mums jebkādās idejās vai ieteikumos par Pakalpojumu, Tu piekrīti, ka Tavas idejas vai ieteikumi nav konfidenciāli un mēs tos varam izmantot jebkādiem mērķiem bez samaksas, vai citiem pienākumiem attiecībā uz Tevi, kā arī mums nav pienākums noradīt Tevi, kā to autoru.

12. Kādi citi noteikumi attiecas uz šo Pakalpojumu?

Ja vien Tev nav mūsu piekrišana, Tu nedrīksti nodot citai personai savas šo Noteikumu saistības, un Tu nedrīksti likt citam būt atbildīgam par Tavām šo Noteikumu saistībām. Mēs savas saistības saskaņā ar šiem Noteikumiem varam pilnībā atdot vai nodot. Ja mēs nolemjam nerealizēt kādu no savām šo Noteikumu tiesībām, tas nenozīmē, ka mēs automātiski atsakāmies tās izmantot jebkurā citā laikā. Šo Noteikumu apakšvirsrakstu nozīme ir darīt vieglāku šo Noteikumu lasīšanu, un tie nedefinē un nepaskaidro nevienu no sadaļām vai nolikumu. Kad šajos Noteikumos tiek lietoti vārdi “Ieskaitot”, “To skaitā” tie tiks uzskatīti un tiks pieņemts, ka tiem seko frāze “bez jebkādiem ierobežojumiem”. Ja mums būs nepieciešamība Tevi brīdināt, piemēram, par izmaiņām šajos Noteikumos, mēs to varam darīt Pakalpojumā.