FANTA PATĒRĒTĀJU SPĒLE „Fanta izaicinājums.“

NOTEIKUMI UN PRIVĀTUMA POLITIKA

 

1. AKTIVITĀTE: Fanta izaicinājums

2. ORGANIZATORS: Patērētāju spēli “Fanta izaicinājums.” (turpmāk tekstā “Patērētāju spēle” organizē UAB Gravitas Partners, reģistrācijas Nr. 300078393, juridiskā adrese: Totorių g. 5-3, LT-01121 Vilna, Lietuva (turpmāk tekstā “Organizators”). Patērētāju spēle notiks saskaņā ar šiem noteikumiem (turpmāk tekstā “Noteikumi”).

3. AKTIVITĀTES VIETA: Patērētāju spēle ierobežoti notiek tikai Latvijas teritorijā un visas aktivitātes notiek sociālo mediju platformās.

4. AKTIVITĀTES LAIKS: aktivitāte noris no 2020. gada 2. marta līdz 2020. gada 20. aprīlim.

5. AKTIVITĀTES DALĪBNIEKI:

Šī Patērētāju spēle ir pieejama visām Latvijā dzīvojošām personām, kas vecākas par 12 gadiem (jaunāki cilvēki var piedalīties un pieprasīt balvas tikai ar savu juridisko pārstāvju saskaņojumu). Organizatora darbinieki, reklāmas aģentūras, kas sniedz pakalpojumus Patērētāju spēlei, un citas personas, kuras tieši vai netieši nodarbina Organizators saistībā ar šo Patērētāju spēli, kā arī šo personu tiešie ģimenes locekļi šajā Patērētāju spēlē nedrīkst piedalīties.

6. AKTIVITĀTES BALVAS: Fanta nodrošina sešas ekskluzīvas dāvanas. Katrā balvā ietilpst Fanta produkti un Fujimix polaroīdfotoaparāts. Balvas kopējā vērtība ir 110 EUR.

7. KĀ PIEDALĪTIES:

7.1 Spēle noris no 2020. gada 2. marta līdz 20. aprīlim. Lai piedalītos spēlē, jādodas uz TikTok platformu, kur jāizpilda vismaz vienu Fanta izaicinājumu, pievienojot tam #Fantalatvija.

7.2 Reģistrējoties, dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas un akurātas informācijas norādīšanu. Organizators neuzņemas atbildību par dalībnieka veiktām kļūdām, iesniedzot informāciju.

7.3 Balvu ieguvēji tiks paziņoti katras katras nedēļas pirmdienā. Kopējais balvu fonds ir seši ekskluzīvi komplekti, katrā no kuriem ir arī Fujimix polaroīdfotokamera .

7.4 No visiem pieteikumiem Fanta influenceri izvēlēsies savus favorītus:

●       16.03. - 1. izaicinājums;

●       23.03. - 2. izaicinājums;

●       30.03. - 3. izaicinājums;

●       06.04. - 4. izaicinājums.

Fanta savus favorītus no visiem pieteikumiem izvēlēsies:

●       13.04. - visi izaicinājmi;

●       20.04. - visi izaicinājumi.

Par izaicinājuma dalībnieku tiks uzskatīts ik viens, kas iepriekš minētajā kampaņas laikā būs izpildījis Fanta izaicinājumu TikTok platformā, pievienojot tam #Fantalatvija.

7.5. Šajā spēlē viens dalībnieks var vinnēt tikai vienu balvu.  
7.6. Sākot ar 2020. gada 16. martu līdz 2020. gada 20. aprīlim (ieskaitot) Fanta influenceri izvēlēsies sešus Fanta izaicinājuma favorītus, kas tiks paziņoti ik pirmdienu, ne vēlāk par plkst.16.00. Visi uzvarētāji tiks paziņoti sociālajos tīklos.

8. BALVU PIETEIKŠANA:

8.1 Balvas tiks nosūtītas uzreiz pēc uzvarētāju paziņošanas.
8.2 Papildu jautājumu gadījumā uzvarētāji var sazināties +37061863509
8.3 Lai varētu veikt balvas nosūtīšanu, uzvarētājām jādara zināmu saņemšanas adresi.

8.4 Balvas netiek mainītas pret citām balvām vai naudu.

9. PRIVĀTUMA POLITIKA:

9.1 Datu uzraugs ir – UAB Gravitas Partners, reģistrācijas Nr. 300078393, juridiskā adrese: Totorių g. 5-3, LT-01121 Vilnius, Lithuania

 9.2 Datu uzraugs Patērētāju spēles organizēšanai ievāc un apstrādā sekojošus personas datus:

9.2.1 E-pasta adrese;

9.2.2 Vārds;

9.2.3 Uzvārds;

9.2.4 Lietotāja vārds;

9.2.5 Profila bilde;

9.2.6 Adrese.

9.3 Datu uzraugs ievāc un apstrādā personas datus saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (EU) 2016/679 punktu 6(1)(b) (apstrāde ir nepieciešama, lai pildītu līgumu, kurā datu subjekts ir līgumslēdzēja puse, vai lai veiktu pasākumus pēc datu subjekta pieprasījuma pēc līguma noslēgšanas).

9.4 Personas dati tiks izmantoti, lai reģistrētu dalībniekus Patērētāju spēlei, realizētu izlozi, dalītos ar uzvarētāju sarakstu un sazinātos ar uzvarētāju.

9.5 Organizators drīkst atklāt personas datus saviem sadarbības parTneriem un partneraģentūrām, kas iesaistītas Patērētāju spēles organizēšanā. Personas dati netiks nodoti valstīm ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas.

9.6 Datu uzraugs izmantos un saglabās personas datus tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams datu ievākšanas iemeslam. Personas dati tiks dzēsti pēc kampaņas laika vai kādas sūdzības izskatīšanas gadījumā pēc sūdzības izskatīšanas.

9.7 Sazinoties ar datu uzturētāju, datu subjekti var pārliecināties par to tiesībām uz (izņēmumā, ja šādas tiesības ir aizliegtas ar tiesību aktiem):

9.7.1 piekļuvi informācijai un personas datiem;

9.7.2 personas datu labošanu vai dzēšanu;

9.7.3 apstrādes aizliegumu;

9.7.4 datu nodošanu;

9.7.5 personas datu apstrādes piekrišanas atsaukumu (ja apstrāde notiek saskaņā ar piekrišanu);

9.7.6 iebildumu iesniegšanu.

9.8 Datu subjekti, ja uzskata, ka ir pārkāptas to privātuma tiesības, var iesniegt sūdzību savas pastāvīgās dzīvesvietas ES valsts tiesībuzraugošajā iestādē. Šo iestāžu kontaktinformācija atrodama: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en/.

10.   9.9 Vairāk informāciju par personas datu apstrādi ir iespējams iegūt, sazinoties e-pastā ar Organizatoru: egle@coagency.lt

11.   9.10 Vairāk informāciju par kampaņu ir iespējams iegūt, sazinoties e-pastā ar Organizatoru: egle@coagency.lt