Konfidencialitāte

Vispārīgi
Uzņēmums The Coca-Cola Company respektē visu mūsu mājas lapu apmeklētāju tiesības uz privātumu. Šī Privātuma politika apraksta kādu informāciju uzņēmums The Coca-Cola Company drīkst ievākt un kā mēs to drīkstam izmantot.
Personas dati
Uzņēmums The Coca-Cola Company ar savu mājas lapu starpniecību neievāks nekādu personiski identificējošu informāciju par Jums (piemēram, Jūsu vārdu, adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi ("personas dati")), ja vien Jūs to nesniedzat mums brīvprātīgi. Ja Jūs nevēlaties, lai Jūsu personas dati tiktu ievākti, lūdzu, neiesniedziet tos mums.Kad Jūs sniedzat mums savus personas datus, ja vien nav norādīts citādi, mēs šo informāciju varam izmatot šādos veidos: mēs varam uzglabāt un apstrādāt šo informāciju, lai labāk izprastu Jūsu vajadzības un to kā mēs varētu uzlabot mūsu izstrādājumus un pakalpojumus; mēs (vai izpildošais uzņēmums, vai cita trešā persona, kas mūsu vārdā nodarbojas ar pārdošanas veicināšanas aktivitātēm) varam izmantot šo informāciju, lai sazinātos ar Jums; un/vai mēs varam sniegt citām trešajām personām apkopotu, bet ne individuālu informāciju par mūsu lapu apmeklētājiem un lietotājiem. Mēs nepārdodam, nepiedāvājam un neiznomājam Jūsu personas datus trešajām personām un negatavojamies to darīt.
Vecākiem jāapzinās, ka uzņēmuma The Coca-Cola Company Privātuma politika nosaka to kā mēs izmantojam personas datus, taču informāciju, ko bērni vai citas personas brīvprātīgi sniedz par sevi čatā, elektroniskajā sarakstē, ziņojumu dēļos vai tamlīdzīgi, citas personas var izmantot surogātpasta sūtīšanai. Uzņēmums The Coca-Cola Company aicina visus vecākus mācīt saviem bērniem lietot savus personas datus internetā drošā un atbildīgā veidā.
Īpaša piezīme vecākiem
Jūsu apmeklētā lapa ir viena no uzņēmuma The Coca-Cola Company lapām vispārīgai auditorijai. Laiku pa laikam īpaša, no vispārīgās apmeklētāju lapas atšķirīga privātuma politika attieksies uz kādu īpašu lapu, un tajā būs īpašas norādes attiecībā uz bērniem un privātumu.
Bērni
Uzņēmumam The Coca-Cola Company nav nolūka iegūt personas datus no personām, kas ir jaunākas par 13 gadiem. Kur nepieciešams, uzņēmums īpaši norādīs bērniem neiesniegt tādu informāciju mūsu mājas lapās un/vai veiks saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu vecāku piekrišanu tādu datu iesniegšanai. Vecākiem jāapzinās, ka uzņēmuma The Coca-Cola Company Privātuma politika nosaka to kā mēs izmantojam personas datus, taču informāciju, kuru bērni vai citas personas brīvprātīgi sniedz par sevi čatā, elektroniskajā sarakstē, ziņojumu dēļos vai tamlīdzīgi, citas personas var izmantot surogātpasta sūtīšanai. Uzņēmums The Coca-Cola Company aicina visus vecākus mācīt saviem bērniem lietot savus personas datus internetā drošā un atbildīgā veidā.
Automātiski ievāktā papildu informācija
Dažos gadījumos, kad Jūs atverat mūsu mājas lapu, mēs varam automātiski (tas ir, ne ar reģistrēšanās starpniecību) ievākt tehnisku informāciju, kura nav personiski identificējoša. Tāda informācija ir, piemēram, Jūsu lietotās interneta pārlūkprogrammas un operētājsistēmas veids un domēns, no kura Jūs atvērāt mūsu lapu.
Informācija, kas automātiski tiek ievietota Jūsu datorā - "cookies"
Kad Jūs skatāties kādu no mūsu mājas lapām, mēs varam saglabāt informāciju Jūsu datorā. Šī informācija būs "cookie" vai līdzīgā datnes formātā, un tā mums var daudzējādi palīdzēt. Piemēram, "cookies" ļauj mums pielāgot mājas lapu, lai tā labāk atbilstu Jūsu interesēm un vajadzībām. Ar lielāko daļu interneta pārlūkprogrammu,Jūs varat izdzēst "cookies" no Jūsu datora cietā diska, bloķēt visus "cookies" vai saņemt brīdinājumu pirms "cookie" tiek saglabāts. Lai uzzinātu vairāk par šīm funkcijām, lūdzam skatīt Jūsu pārlūkprogrammas instrukcijas vai palīdzības sadaļu.