NOTEIKUMI

 

Coca-Cola loterijai “VASARA 2019”

 

 

1. ORGANIZĒTĀJS

Šo Coca-Cola 2019. gada preču loteriju “VASARA 2019” (turpmāk tekstā – “Preču loterija”) organizē Coca-Cola HBC Latvia SIA, reģistrācijas numurs 40003108882, juridiskā adrese Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021, tālruņa numurs 8000 2653 (turpmāk tekstā – “Organizētājs”). Preču loterija tiek veikta saskaņā ar šiem noteikumiem (turpmāk tekstā – “Noteikumi”). Organizētājam ir tiesības grozīt vai mainīt Noteikumus, iepriekš saskaņojot ar Finanšu ministrijas pārraudzībā esošo Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un publicējot publisku paziņojumu nacionālā dienas laikrakstā un tīmekļa vietnē www.coca-cola.lv.

 

2. PREČU LOTERIJAS TERITORIJA

Preču loterija tiek organizēta un veikta Latvijas teritorijā.

 

3. PREČU LOTERIJAS NORISES SĀKUMA UN BEIGU DATUMS

Preču loterija “VASARA 2019” ilgst no 2019. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 5.septembrim.

Loterijas preces būs pārdošanā no 2019.gada 1.jūlija līdz 2019. gada 31. augustam vai arī kamēr tās būs pieejamas tirdzniecības vietās (ja Loterijas preces izbeidzas pirms 31.08.2019.). Loterijas preces var būt pārdošanā arī pēc 31.08.2019., taču tās nedod tiesības piedalīties laimestu izlozē.

Laimesti tiks izlozēti no 01.07.2019. līdz 31.08.2019.

Unikālo kodu var reģistrēt un “monētu” var izmantot līdz 31.08.2019. plkst. 18:00.

Laimesti būs pieejami līdz Noteikumu 9. punktā noteiktajam termiņam.

 

4. LAIMESTU FONDS

Preču loterijas laimestu fondu veido:

(a)   8 uzņēmuma SIA “Dāvanu Sala” (www.davanusala.lv) dāvanu kartes, katra EUR 100 vērtībā (kopējā šajā punktā minēto laimestu vērtība, ieskaitot PVN, ir EUR 800,00).

“SIA “Dāvanu Sala” dāvanu kartes būs izmantojamas līdz 30.06.2020.

(b)   35”POSITIVUS 2019” divu dienu biļetes (kopējā šajā punktā minēto laimestu vērtība, ieskaitot PVN, ir EUR 2275,00).

POSITIVUS 2019 norises laiks un vieta: 26.07.-27.07.2019, Salacgrīva, Latvija.

(c)   35 “GRANATOS LIVE 2019” trīs dienu biļetes (kopējā šajā punktā minēto laimestu vērtība, ieskaitot PVN, ir EUR 1540,00).

“GRANATOS LIVE 2019” norises laiks un vieta: 02.08.-04.08.2019, Rumšiškes muzeju komplekss, Lietuva.

(d)  50 “KARKLE 2019” trīs dienu biļetes (kopējā šajā punktā minēto laimestu vērtība, ieskaitot PVN, ir EUR 2100,00).

“KARKLE 2019” norises laiks un vieta: 15.08.-17.08.2019, Klaipēda, Karkle, Lietuva.

(e)   100 uzņēmuma SIA “Multikino Latvia” (https://multikino.lv/) dāvanu kartes, katra EUR 9,15 vērtībā (kopējā šajā punktā minēto laimestu vērtība, ieskaitot PVN, ir EUR 915,00).

SIA “Multikino Latvia” dāvanu kartes būs izmantojamas līdz 31.03.2020.

 (f) 2 “STIGOBIKES” elektriskie velosipēdi no Stigo Ltd. (www.stigobike.com), viena velosipēda vērtība ir EUR 1000,00, ieskaitot PVN, kopējā vērtība ir EUR 2000,00, ieskaitot PVN.

Kopējā laimestu fonda vērtība, ieskaitot PVN, ir EUR 9630,00.

 

5. PREČU DAUDZUMS, KURU PIEDĀVĀ PREČU LOTERIJAS IETVAROS UN DALĪBNIEKA IZREDZES LAIMĒT

Preču loterijā tiek ietvertas šādas preces:

Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Lime, Fanta Orange, un Sprite dzērieni 0,5 l tilpuma plastmasas pudelēs ar attiecīgu Preču loterijas korķīti un 0,33 l metāla bundžās ar atbilstošu skārdenes gredzenu (turpmāk tekstā – “Loterijas preces”), kas nopirkti Latvijas teritorijā.

Preču loterijas preču korķīši ir baltā krāsā, ar saules simbolu un ar tekstu “Laimē!” latviešu, “Laimėk!” lietuviešu un “Võida!” igauņu valodā uz tā (turpmāk tekstā – “Loterijas korķītis”). Zem katra Loterijas korķīša ir unikāls kods, kas sastāv no 10 ciparu un burtu kombinācijas.

Organizētājs piedāvā Preču loterijas ietvaros līdz 4 066 000 Loterijas preču. Aptuvenās izredzes laimēt ir 230 pret 4 066 000. Loterijas preces var iegādāties mazumtirdzniecības vietās Latvijas teritorijā.

 

6. loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi

Preču loterijā var piedalīties visas fiziskas personas, kuras ir vecākas par 13 gadiem un kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas teritorijā. Loterijā nevar piedalīties personas, kas ir jaunākas par 13 gadiem.

6.1. REĢISTRĀCIJA:

a)                  Lai piedalītos Preču loterijā, dalībniekam ir jāiegādājas Loterijas prece un jālejuplādē Coca-Cola bezmaksas mobilā lietotne mobilo lietotņu vietnē Google Play vai Apple Store:

Ios: https://itunes.apple.com/ee/app/coca-cola/id1451072799?mt=8

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cocacola.app.cee&hl=en_GB

Reģistrējoties dalībai Preču loterijā, dalībniekiem lietotnē ir jāievada vārds, uzvārds, dzimšanas datums (diena, mēnesis, gads), segvārds (paša dalībnieka izvēlēts), e-pasta adrese.

Reģistrējoties dalībai Preču loterijā, dalībnieks piekrīt, ka Organizētājs apstrādā dalībnieka iesniegtos personas datus saskaņā ar lietotnes privātuma politiku. Dalībniekam ir Coca-Cola lietotnes Privātuma politikā un Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktās datu subjekta tiesības.

Reģistrējoties dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, ievadot informāciju.

b)                  Preču loterijas dalībniekam šajā Coca-Cola mobilajā lietotnē jāreģistrē unikālais kods, kas atrodas zem Loterijas preces korķīša vai skārdenes gredzena. Pēc koda reģistrācijas Coca-Cola lietotnē dalībnieks saņem lietotnes kontā vienu digitālu “monētu”. Lai piedalītos Preču loterijā, dalībniekiem ir nepieciešama 1 “monēta”.

6.2. IZLOZE: 

Dalībniekam pieņemamā laikā, tomēr pirms Preču loterijas oficiālā noslēguma 31.08.2019. pl.18.00, dalībnieks Coca-Cola mobilajā lietotnē var apmainīt “monētu” pret oficiālo Coca-Cola biļeti, kas nodrošina dalību loterijā nākamajā izlozes laikā (piemēram, ja reģistrācija notiek pl.8:30, dalībnieks piedalīsies izlozē, kas notiks pl.12.00).

Laimētājiem jāsaglabā Loterijas korķītis vai skārdenes gredzens ar unikālo kodu līdz laimesta saņemšanai.

Lietotājs var piedalīties loterijā, ievadot neierobežotu skaitu Loterijas preču kodu.

 

7. AR PIEDALĪŠANOS LOTERIJĀ SAISTĪTIE DALĪBNIEKA IZDEVUMI

Loterijas preces iegādes izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos Preču loterijā un laimestu saņemšanu, sedz tikai Preču loterijas dalībnieki, un Organizētājs tos neatmaksā.

 

8. DATUMS, LĪDZ KURAM IESNIEDZAMI DOKUMENTI, KAS APLIECINA DALĪBU LOTERIJĀ

8.1. Laimesta saņēmējam ir jāsaglabā korķītis vai skārdenes gredzens ar unikālo kodu, līdz viņš / viņa saņem laimestu.

8.2. Pieteikties laimestam var līdz 2019.gada 5.septembrim.

 

9. LOTERIJĀ LAIMĒJUŠO PERSONU NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA, VIETA UN DATUMS

Izlozes norises vieta: Ulbrokas iela 40, Rīga, LV-1021.

Laimējušo personu noteikšanas datumi:

Laimesti tiek izlozēti Coca-Cola iepriekš noteiktā laikā no 2019.gada 1.jūlija līdz 31.augustam katru dienu pl. 12.00, 15.00 un 18.00. Izlozes laiki un balvu skaits katrā izsoles laikā ir atrodams zemāk norādītajā tabulā.

Laimējušo personu noteikšanas kārtība:

Dalībnieks, kurš izmanto “monētu” dalībai loterijā savā mobilajā lietotnē hronoloģiski vistuvāk noteiktajam izlozes laikam, iegūst laimestu. Visi dalībnieki, kuri izmanto savu “monētu” izlozei laika periodā starp izlozēm (piemēram, ja dalībnieks piesakās starp pl.12.00 un pl.15.00),  piedalās nākamajā izlozē (piemēram, pl.15.00).

Tiklīdz dalībnieks laimē laimestu, dalībnieks tiks informēts mobilajā lietotnē par to, kādu laimestu dalībnieks ir laimējis.

Ja dalībnieks nav ieguvis nekādu laimestu, viņš par to tiek informēts uzreiz pēc izlozes beigām ar paziņojumu Coca-Cola mobilajā lietotnē. Informācija par iegūto laimestu tiek glabāta dalībnieka kontā Coca-Cola lietotnē.

Vienreiz reģistrējot kodu Coca-Cola lietotnē, izmantotais kods vairs nebūs derīgs citam mēģinājumam.

Izlozes:

(1)   Ik dienu laikā no 01.07.2019 līdz 07.07.2019. tiks izlozēti 5 uzvarētāji, kas var iegūt laimestu: Positivus festivāla biļetes;

(2)   Ik dienu laikā no 08.07. līdz 22.07.2019. būs 4 uzvarētāji, kas var iegūt vienu no laimestiem:

Granatos festivāla biļetes vai Karkle festivāla biļetes.

(3)   Ik dienu laikā no 23.07. līdz 24.07.2019. būs 5 uzvarētāji, kas var iegūt vienu no laimestiem:

Granatos festivāla biļetes, Karkle festivāla biļetes vai “Multikino Latvia” biļete.

(4)   25.07.2019. būs 4 uzvarētāji, kas var iegūt vienu no laimestiem:

Granatos festivāla biļetes, Karkle festivāla biļetes vai "Multikino Latvia" biļete.

(5)   Ik dienu laikā no 26.07. līdz 01.08.2019. būs 5 uzvarētāji, kas var iegūt vienu no laimestiem: Karkle festivāla biļetes vai "Multikino Latvia" biļete.

(6)   Ik dienu laikā no 02.08. līdz 31.08.2019. būs 3 uzvarētāji, kas var iegūt laimestu: "Multikino Latvia" biļete.

(7)   Ik dienu laikā no 01.07. līdz 25.08.2019. būs 1 uzvarētājs, kas var iegūt laimestu: SIA “Dāvanu Sala” dāvanu karte.

(8)   No 01.07. līdz 23.08.2019. būs 2 uzvarētāji, kas var iegūt laimestu: STIGOBIKES  elektriskais velosipēds.

Izlozes notiks atbilstoši šādam grafikam:

Datums

Laiks

Laimesti

01.07.2019

12:00

1 Festivāla “Positivus 2019” dāvanu karte

15:00

2 Festivāla “Positivus 2019” dāvanu kartes

18:00

2 Festivāla “Positivus 2019” dāvanu kartes

02.07.2019

12:00

1 Festivāla “Positivus 2019” dāvanu karte

15:00

2 Festivāla “Positivus 2019” dāvanu kartes

18:00

2 Festivāla “Positivus 2019” dāvanu kartes

03.07.2019

12:00

1 Festivāla “Positivus 2019” dāvanu karte

15:00

2 Festivāla “Positivus 2019” dāvanu kartes

18:00

2 Festivāla “Positivus 2019” dāvanu kartes

04.07.2019

12:00

1 Festivāla “Positivus 2019” dāvanu karte

15:00

2 Festivāla “Positivus 2019” dāvanu kartes

18:00

2 Festivāla “Positivus 2019” dāvanu kartes

05.07.2019

12:00

1 Festivāla “Positivus 2019” dāvanu karte

15:00

2 Festivāla “Positivus 2019” dāvanu kartes

18:00

2 Festivāla “Positivus 2019” dāvanu kartes

06.07.2019

12:00

1 Festivāla “Positivus 2019” dāvanu karte

15:00

2 Festivāla “Positivus 2019” dāvanu kartes

18:00

2 Festivāla “Positivus 2019” dāvanu kartes

07.07.2019

12:00

1 Festivāla “Positivus 2019” dāvanu karte
1 Uzņēmuma SIA “Dāvanu sala” dāvanu karte

15:00

2 Festivāla “Positivus 2019” dāvanu karte

18:00

2 Festivāla “Positivus 2019” dāvanu karte

08.07.2019

12:00

1 Festivāla “Granatos Live 2019” dāvanu karte

15:00

1 Festivāla “Granatos Live 2019” dāvanu karte
1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

18:00

1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

09.07.2019

12:00

1 Festivāla “Granatos Live 2019” dāvanu karte

15:00

1 Festivāla “Granatos Live 2019” dāvanu karte
1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

18:00

1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

10.07.2019

12:00

1 Festivāla “Granatos Live 2019” dāvanu karte

15:00

1 Festivāla “Granatos Live 2019” dāvanu karte
1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

18:00

1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

11.07.2019

12:00

1 Festivāla “Granatos Live 2019” dāvanu karte

15:00

1 Festivāla “Granatos Live 2019” dāvanu karte
1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

18:00

1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

12.07.2019

12:00

1 Festivāla “Granatos Live 2019” dāvanu karte

15:00

1 Festivāla “Granatos Live 2019” dāvanu karte
1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

18:00

1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

13.07.2019

12:00

1 Festivāla “Granatos Live 2019” dāvanu karte

15:00

1 Festivāla “Granatos Live 2019” dāvanu karte
1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

18:00

1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

14.07.2019

12:00

1 Festivāla “Granatos Live 2019” dāvanu karte
1 Uzņēmuma SIA “Dāvanu sala” dāvanu karte

15:00

1 Festivāla “Granatos Live 2019” dāvanu karte
1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

18:00

1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

15.07.2019

12:00

1 Festivāla “Granatos Live 2019” dāvanu karte

15:00

1 Festivāla “Granatos Live 2019” dāvanu karte
1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

18:00

1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

16.07.2019

12:00

1 Festivāla “Granatos Live 2019” dāvanu karte

15:00

1 Festivāla “Granatos Live 2019” dāvanu karte
1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

18:00

1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

17.07.2019

12:00

1 Festivāla “Granatos Live 2019” dāvanu karte

15:00

1 Festivāla “Granatos Live 2019” dāvanu karte
1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

18:00

1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

18.07.2019

12:00

1 Festivāla “Granatos Live 2019” dāvanu karte

15:00

1 Festivāla “Granatos Live 2019” dāvanu karte
1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

18:00

1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

19.07.2019

12:00

1 Festivāla “Granatos Live 2019” dāvanu karte

15:00

1 Festivāla “Granatos Live 2019” dāvanu karte
1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

18:00

1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

20.07.2019

12:00

1 Festivāla “Granatos Live 2019” dāvanu karte

15:00

1 Festivāla “Granatos Live 2019” dāvanu karte
1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

18:00

1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

21.07.2019

12:00

1 Festivāla “Granatos Live 2019” dāvanu karte
1 Uzņēmuma SIA “Dāvanu sala” dāvanu karte

15:00

1 Festivāla “Granatos Live 2019” dāvanu karte
1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

18:00

1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

22.07.2019

12:00

1 Festivāla “Granatos Live 2019” dāvanu karte

15:00

1 Festivāla “Granatos Live 2019” dāvanu karte
1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

18:00

1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

23.07.2019

12:00

1 Festivāla “Granatos Live 2019” dāvanu karte

15:00

1 Festivāla “Granatos Live 2019” dāvanu karte
1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

18:00

1 Festivāla “Karkle 2019” biļete
1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

24.07.2019

12:00

1 Festivāla “Granatos Live 2019” dāvanu karte

15:00

1 Festivāla “Granatos Live 2019” dāvanu karte
1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

18:00

1 Festivāla “Karkle 2019” biļete
1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

25.07.2019

12:00

1 Festivāla “Granatos Live 2019” dāvanu karte

15:00

1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

18:00

1 Festivāla “Karkle 2019” biļete
1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

26.07.2019

12:00

1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

15:00

1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

27.07.2019

12:00

1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

15:00

1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte
1 Velosipēds “STIGOBIKE”

28.07.2019

12:00

1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

15:00

1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte
1 Uzņēmuma SIA “Dāvanu sala” dāvanu karte

29.07.2019

12:00

1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

15:00

1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

30.07.2019

12:00

1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

15:00

1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

31.07.2019

12:00

1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

15:00

1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

01.08.2019

12:00

1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

15:00

1 Festivāla “Karkle 2019” biļete

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

02.08.2019

12:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

15:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

03.08.2019

12:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

15:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

04.08.2019

12:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

15:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte
1 Uzņēmuma SIA “Dāvanu sala” dāvanu karte

05.08.2019

12:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

15:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

06.08.2019

12:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

15:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

07.08.2019

12:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

15:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

08.08.2019

12:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

15:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

09.08.2019

12:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

15:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

10.08.2019

12:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

15:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

11.08.2019

12:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

15:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte
1 Uzņēmuma SIA “Dāvanu sala” dāvanu karte

12.08.2019

12:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

15:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

13.08.2019

12:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

15:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

14.08.2019

12:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

15:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

15.08.2019

12:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

15:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

16.08.2019

12:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

15:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

17.08.2019

12:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

15:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

18.08.2019

12:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

15:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte
1 Uzņēmuma SIA “Dāvanu sala” dāvanu karte

19.08.2019

12:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

15:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

20.08.2019

12:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

15:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

21.08.2019

12:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

15:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

22.08.2019

12:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

15:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

23.08.2019

12:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

15:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte
1 Velosipēds “STIGOBIKE”

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

24.08.2019

12:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

15:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

25.08.2019

12:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

15:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte
1 Uzņēmuma SIA “Dāvanu sala” dāvanu karte

26.08.2019

12:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

15:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

27.08.2019

12:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

15:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

28.08.2019

12:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

15:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

29.08.2019

12:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

15:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

30.08.2019

12:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

15:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

31.08.2019

12:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

15:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

18:00

1 Uzņēmuma “Multikino Latvia” dāvanu karte

 

10. LOTERIJĀ LAIMĒJUŠO PERSONU IZSLUDINĀŠANAS KĀRTĪBA, VIETA UN DATUMS

Katrs Loterijas dalībnieks saņems automātisku paziņojumu par iegūto vai neiegūto laimestu savā Coca-Colas mobilās lietotnes kontā. Informācija par iegūto laimestu būs pieejama dalībnieka kontā Coca-Cola lietotnē lietotnes lietošanas laikā.

Publiska informācija par izlozes laimestu saņēmušajām personām tiks publicēta Coca-Cola Facebook lapā https://www.facebook.com/pg/CocaColaLatvia/notes piecu kalendāro dienu laikā no izlozes norises dienas.

Pilns loterijā laimējušo saraksts tiks publicēts Coca-Cola Facebook lapā https://www.facebook.com/pg/CocaColaLatvia/notes/  līdz 2019.gada 5.septembrim.

Lai iepazītos ar informāciju Coca-Cola Facebook lapā, nav nepieciešama reģistrācija portālā Facebook, tā ir brīvi pieejama ikvienam interneta lietotājam.

 

11. KĀRTĪBA, KĀDĀ NOTIEK PIETEIKŠANĀS UZ LAIMESTU UN KĀDĀ TO IZSNIEDZ, KĀ ARĪ TĀ SAŅEMŠANAS PAPILDU IZMAKSAS

Ja dalībnieks mobilajā lietotnē ir saņēmis paziņojumu, ka ir ieguvis laimestu, balvu saņemšana notiek šādā kārtībā:

a)      Festivāla “Positivus” biļetes – dalībnieks saņem “Positivus” akcijas kodu, kurš dalībniekam ir jāreģistrē “Positivus” mājaslapā, lai iegūtu biļeti uz festivālu: https://www.positivusfestival.com/

Reģistrāciju var veikt līdz: 2019.gada 26.jūlijam.

b)      Festivāla “Karkle 2019” biļetes – dalībnieks saņem ieejas biļeti savā mobilajā lietotnē brīdī, kas saņem paziņojumu par laimestu;

c)      Festivāla "Granatos Live 2019" biļetes - dalībnieks saņem ieejas biļeti savā mobilajā lietotnē brīdī, kas saņem paziņojumu par laimestu;

d)     SIA “Multikino Latvia” dāvanu karte - dalībnieks saņem akcijas kodu savā mobilajā lietotnē brīdī, kas saņem paziņojumu par laimestu. Akcijas kodu lietotājs uzrāda kinoteātrī, lai saņemtu kino biļetes;

e)      SIA “Dāvanu Sala” dāvanu karte - dalībnieks saņem akcijas kodu, kurš dalībniekam ir jāreģistrē SIA “Dāvanu Sala” mājaslapā www.davanusala.lv, lai iegūtu dāvanu karti;

f)       “STIGOBIKE” elektriskais velosipēds - laimesta ieguvējam jāsazinās ar organizētāju pa e-pastu: kharm@coca-cola.com, nosūtot attēlu ar paziņojumu par laimestu 5 darba dienu laikā. “STIGOBIKE” velosipēds tiks nosūtīts laimesta ieguvējam 14 dienu laikā pēc tam, kad laimesta ieguvējs sazināsies ar organizētāju.

 

12. PERSONAS, KURAS NEDRĪKST PIEDALĪTIES LOTERIJĀ

Preču loterijā nevar piedalīties personas, kuras ir jaunākas par 13 gadiem.

 

13. organizētāja atbildība

Drukas kļūdas vai Loterijas preces, ieskaitot Loterijas korķīti un skārdenes gredzenu, nepareizības gadījumā The Coca-Cola Company, Organizētājs un to attiecīgie pārstāvji vai aģentūras neuzņemas nekādu atbildību.

 

14. sūdzību izskatīšanas kārtība

Ikviena un visas sūdzības par Preču loteriju (īpaši tās sūdzības, kas ir saistītas ar laimestu piešķiršanas veidu) dalībniekiem jāiesniedz rakstveidā līdz 30.09.2019 (ar pasta datuma zīmogu, kas ir noteicošais un norāda datumu, ne vēlāku nekā 30.09.2019), nosūtot uz šādu adresi: Ulbrokas ielā 40, Rīga, LV-1021, Latvija.

Rakstveida sūdzībā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, pilna adrese un tālruņa numurs (ja tāds ir), kā arī detalizēts sūdzības izklāsts un pamatojums. Pēc noteiktā termiņa beigām iesniegtās sūdzības netiek izskatītas.

Organizētājs izskata sūdzības 14 dienu laikā no to saņemšanas datuma. Sūdzības izskata komisija trīs personu sastāvā, ko ieceļ Organizētājs (turpmāk tekstā – “Komisija”). Komisija izskata dalībnieku iesniegtās sūdzības, balstoties uz šiem Noteikumiem un piemērojamiem tiesību aktiem.

Domstarpību gadījumā attiecībā uz Preču loterijas dalības apliecinājumu derīgumu vai īstumu, Komisija pieņem lēmumu, balstoties uz Noteikumiem, Loterijas korķīša paraugu un uz informāciju par tā pārbaudāmajām īpašībām.

Komisijas lēmumi attiecībā uz dalībnieku iesniegtajām sūdzībām tiek sniegti rakstveidā.

Komisijas lēmums attiecībā uz dalībnieka iesniegto sūdzību ir galīgs un saistošs. Komisijas lēmums var attiekties uz Noteikumu mērķi un/vai jautājumiem, kas nav ietverti Noteikumos.

Organizētājs paziņo dalībniekiem par Komisijas lēmumu, nosūtot pa pastu ierakstītu vēstuli. Turklāt Organizētājam ir tiesības paziņot dalībniekam par Komisijas lēmumu arī pa tālruni.

 

15. DAŽĀDI

Organizētājs brīdina, ka reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Preču loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

Ar laimestu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, laimestu ieguvējiem netiek segti.

Visos jautājumos, kurus neregulē šie Noteikumi, tiek piemērotas Latvijas likumu normas. Jebkuros jautājumos, kurus nenosaka šie Noteikumi, Organizētājs ir tiesīgs pieņemt vienpusēju lēmumu, balstoties uz likumiem un šiem Noteikumiem.

Piedaloties šajā Preču loterijā, dalībnieki piekrīt ievērot un pildīt šos Noteikumus un Organizētāja lēmumus, kuri ir galīgi visos ar Preču loteriju saistītajos jautājumos. Laimests tiks izsniegts tikai tiem dalībniekiem, kuri ir ievērojuši šos Noteikumus.

Ja vien Noteikumos nav noteikts citādi, laimesti nav saņemami naudā vai apmaināmi pret citiem priekšmetiem. Neizņemto vai nepieprasīto laimestu vērtība netiks atlīdzināta.

Noteikumu būtiska pārkāpuma vai to ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā, vai sakarā ar nepārvaramas varas apstākļiem Organizētājam ir tiesības vienpusēji atcelt Preču loteriju jebkurā tās posmā, par to paziņojot, kā aprakstīts šo Noteikumu 1. punktā.

Papildu informāciju par Preču loteriju dalībnieki var saņemt, zvanot pa tālruni 8000 2653 vai apmeklējot tīmekļa vietni: www.coca-cola.lv. Ar pilnu šo Noteikumu tekstu var iepazīties, apmeklējot tīmekļa vietni www.coca-cola.lv.

____________________

Marija Koroļova-Pranckeviča

Coca-Cola HBC Latvia

Valdes locekle