Konfidencialitātes paziņojums – #CocaColaStorijs

 

PĒDĒJO REIZI CAURSKATĪTS

30.04.2019

Saturs

1. Konfidencialitātes izklāsts 1

2. Personas dati 2

3. Kā mēs apkopojam jūsu personas datus 3

4. Kā mēs izmantojam jūsu personas datus 3

5. Kam tiek atklāti jūsu personas dati? 7

6. 

7. Kādu personas datu nosūtīšanu ārpus Eiropas Ekonomikas zonas mēs veicam?   8

8. Kādas ir Tavas tiesības saistībā ar Tavu datu apstrādi, kā Tu to vari pārbaudīt un kā vari sazināties ar mums? 8

9. Tavu personas datu uzglabāšanas periods 9

10. Piemērojamie tiesību akti 9

11. Konfidencialitātes paziņojuma grozījumi 9

 

 

1. Konfidencialitātes izklāsts

· Uzņēmums Coca-Cola un tā filiāles rūpējas par privātuma jautājumiem un vēlas, lai jūs iepazītos ar to, kā tiek apkopoti, lietoti un izpausti dati, kas tieši vai netieši attiecas uz Jums kā uz indivīdu (“Personas dati”).

 

· Šajā konfidencialitātes paziņojumā (turpmāk tekstā – “Konfidencialitātes paziņojums”) aprakstīts, kā NV Coca-Cola Services SA, sabiedrība ar juridisko adresi Chaussée de Mons 1424, 1070 Briselē (turpmāk tekstā “mēs”, “mūsu” un “mums”) apstrādā personas datus, kas ievākti sociālajos medijos notiekošas Ziemassvētku kampaņas ietvaros, proti, (Facebook, Instagram, u.t.t.) Coca-Cola fanpage (turpmāk tekstā – “FB fanpage”). (Facebook / Instagram) ir tiešsaistes sociālo mediju platformas, ko mēs izmantojam, lai dotu jums iespēju piedalīties mūsu Ziemassvētku kampaņā #CocaColaStorijs. Lūdzam ņemt vērā, ka arī šīm sociālo mediju platformām ir savas privātuma politikas, kas tiek piemērotas.

 

· Kopumā šis Konfidencialitātes paziņojums apraksta to Personas datu veidus, kurus mēs no jums apkopojam, kā mēs tos izmantojam, ar ko mēs dalāmies jūsu Personas datos un kur tie tiek uzglabāti, cik ilgi mēs tos uzglabāsim un jūsu tiesības attiecībā uz šiem datiem. Mēs arī skaidrosim pasākumus, kurus mēs veicam, lai aizsargātu jūsu Personas datus, un pastāstīsim, kā sazināties ar mums par mūsu konfidencialitātes praksi.

 

· Jums ir iespēja iepazīties šo Konfidencialitātes paziņojumu mūsu FB fanpage piezīmēs. Mēs pateicamies jums par rūpīgu iepazīšanos ar šo Konfidencialitātes paziņojumu.

2. Personas dati

a. Personīgā informācija

 Mēs apkopojam un apstrādājam šādu informāciju par jums:

· vārds;

· lietotāja vārds;

· profila bilde;

· personas dati, kas attiecas uz jūsu dalību #CocaColaStorijs izaicinājumā, (piemēram, reklāmas veids, datums un laiks dalībai reklāmas aktivitātē, sociālo mediju kanāls, kurā publicēts lietotāju radīts saturs dalībai #CocaColaStorijs izaicinājumā, ja jūsu radītais saturs tiek izmantots gala video vai tas tiek pārpublicēts kādā no mūsu profiliem.

Mēs NEapkopijam un NEievācam:

b. “Sensitīvos datus”, t.i., Personas datus, kas saistīti ar sensitīviem aspektiem, tādiem kā:

· rasu vai etniskā izcelšanās;

· politiskā piederība;

· reliģija un citas ticības;

· veselība vai veselības stāvoklis;

· kriminālā vēsture;

· dalība arodbiedrībās;

· seksuālā orientācija.

Mēs aicinām nesūtīt mums un neatklāt Sensitīvus datus mūsu mājaslapā vai kādā citā veidā.

3. Kā mēs ievācam Personas datus

Mēs jūsu personas datus ievācam sekojoši:

· izmantojot Facebook ' s meklētājprogrammu (vai Instagram vai jebkuru citu sociālo tīklu, kas kampaņai tiks izmantots lokālā tirgū), meklējot saturu, kas tiks publicēts ar tēmturi #CocaColaStorijs, pieminot arī mūsu lapu @cocacola_lv. Tikai tad, ja abi iepriekš minētie priekšnosacījumi tiks izpildīti (tēmturis + pieminēšana), mēs varēsim izsekot jūsu saturu;

· labprātīgi sniedzot mums informāciju par saviem Personas datiem: šāda informācija – vārds, dzimšanas datums, dzimums un attēls, kā arī informācija, kas ievākta kad labprātīgi mums to sniedzat (piemēram, cita Personīgā informācija, kas atspoguļota jūsu publicētajā video ar tēmturi #CocaColaStorijs un pieminot @cocacola_lv).

· bezsaistē: mēs ievācam jūsu Personas datus, ja neesat autorizējušies mūsu mājaslapā, bet sazinieties ar mūsu palīdzības dienestu. Kad sazinieties ar mūsu palīdzības dienestu, mēs atsaucamies uz šo Konfidencialitātes paziņojumu.  

 

4. Kā mēs izmantojam jūsu Personas datus

Mēs jūsu Personas datus izmantojam sekojošiem mērķiem:

a. Kampaņas norisei:

 

· Mēs varam izmantot jūsu profila informāciju un Personas datus, kas reģistrēti dalībai kampaņā, kampaņas vajadzībām (piemēram, lai varētu jums nosūtītu tiešu ziņojumu attiecīgā sociālajā medijā, lai pārsūtītu jūsu Personas datus izpildes partneriem).

Apstrādes juridiskais pamatojums: Jūsu Personas datu apstrāde šim mērķim ir balstīta uz attiecīgu reklamēšanas noteikumu un nosacījumu veiktspēju.

 

b. Atbildēm uz jūsu pieprasījumiem:

 

· Lai sniegtu atbildes uz jūsu pieprasījumiem, sūdzībām, jautājumiem un ierosinājumiem vai līdzīgām aktivitātēm, kas saņemti mūsu palīdzības dienestā vai citos saziņas kanālos.

 

Apstrādes juridiskais pamatojums: jūsu Personas datu apstrāde šim mērķim ir balstīta uz mūsu likumīgajām interesēm, lai pienācīgi un savlaicīgi apstrādātu klientu pieprasījumus, sūdzības, jautājumus un ierosinājumus attiecībā uz kampaņu vai citu līdzīgu darbību, un, lai to nodrošinātu, ka tiek izpildīti mūsu juridiskie pienākumi attiecībā uz kampaņas un tamlīdzīgu pasākumu organizēšanu.

 

c. Izmaiņas FB Fanpage noteikumos un nosacījumos, kā arī šajā Konfedencialitātes paziņojumā:

 

· Lai informētu jūs par izmaiņām FB Fanpage noteikumos un nosacījumos, kā arī šajā Konfidencialitātes paziņojumā.

 

Apstrādes juridiskais pamatojums: jūsu Personas datu apstrādei, lai sniegtu jums informāciju par izmaiņām FB Fanpage noteikumos un šajā Konfidencialitātes paziņojumā, pamatā ir mūsu likumīgās intereses, lai jūs informētu pirms šo izmaiņu stāšanās spēkā.

 

d. Mūsu kampaņu mehānisma uzlabošana:

· Mēs varam izmantot jūsu profila informāciju un dalībai kampaņā reģistrētos Personas datus, lai uzlabotu mūsu kampaņu mehānismu.

Apstrādes juridiskais pamatojums: jūsu Personas datu apstrāde šim mērķim ir balstīta mūsu likumīgās interesēs uzlabot mūsu kampaņu funkcionalitāti.

e. Juridiskās saistības:

· Ievērot mūsu juridiskās saistības, tiesvedību vai valsts iestāžu rīkojumus, kas var būt valsts un valdības iestāžu rīkojumi ārpus jūsu mītnes valsts, ja mēs uzskatām, ka mums ir likumīgs pienākums to darīt, un atklāt jūsu Personas datus ir nepieciešams, lai pildītu minētās juridiskās saistības, tiesvedību vai valdības rīkojumus.

 

Apstrādes juridiskais pamatojums: jūsu Personas datu apstrāde šim mērķim ir balstīta uz mums attiecināmos juridiskos pienākumos.

 

f. Mūsu tiesību aizstāvība:

· Lai pildītu mūsu noteikumus un nosacījumus, likumīgi aizsargātu mūsu vai mūsu filiāļu darbības, likumīgi aizsargātu mūsu tiesības, privātumu, drošību vai īpašumu un / vai mūsu filiāļu darbību, kā arī lai mēs varētu izmantot pieejamos aizsardzības līdzekļus vai ierobežot zaudējumus, kuri mums var rasties.

 

Apstrādes juridiskais pamatojums: jūsu Personas datu apstrāde šim mērķim ir balstīta uz mūsu likumīgām interesēm aizstāvēt savu uzņēmumu.  

 

g. Uzņēmumu apvienošana, iegāde un citas korporatīvās operācijas:

 

· Veikt jebkuru reorganizāciju, apvienošanos, pārdošanu, kopīgu uzņēmējdarbību, pārrakstīšanu, tiesību nodošanu vai citu rīcību par visu vai daļu no mūsu uzņēmuma, aktīvu vai fondu (tostarp saistībā ar jebkuru bankrota vai līdzīgu procedūru).

 

Apstrādes juridiskais pamatojums: jūsu Personas datu apstrāde, lai veiktu apvienošanos un iegādi, un iepriekšminētās uzņēmumu darbības, pamatā ir mūsu likumīgās intereses izpildīt korporatīvo stratēģiju.

 

h. Krāpšanas konstatācija

· Mēs varam izmantot jūsu profila informāciju un kampaņai reģistrētos Personas datus, lai identificētu, vai kampaņas ietvaros netiek veiktas kādas krāpnieciskas darbības.

 

Apstrādes juridiskais pamatojums: jūsu Personas datu apstrāde šim mērķim ir balstīta mūsu likumīgās interesēs pasargāt savu uzņēmumu no krāpšanas.

5. Kam tiek izpausti jūsu Personas dati?

Jūsu Personas dati tiek atklāti:

a.  Coca-Cola Balti Jookide AS un Gravitas Partners UAB, kas palīdz mums kampaņas vadībā,

6. Kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz jūsu Personas datu apstrādi, kā jūs to varat kontrolēt un kā varat ar mums sazināties?

a. Jūsu tiesības attiecībā uz jūsu Personas datu apstrādi

 

As regards our processing of your Personal Data described in this Privacy Notice, you have the right:

· saņemt jūsu uzglabāto Personas datu kopijas;

 

· pieprasīt, lai mēs atjauninām vai izlabojam neprecīzus Personas datus, vai papildinām nepilnīgus Personas datus;

 

· pieprasīt, lai mēs pārtraucam apstrādāt jūsu Personas datus mūsu kampaņu un mājas lapas uzlabošanas mērķiem.

 

Tāpat attiecīgos gadījumos jums ir tiesības:

· iebilst pret jūsu Personas datu apstrādi;

 

· pieprasīt, lai dzēšam jūsu Personas datus;

 

· aizliegt mums apstrādāt jūsu Personas datus;

 

· pieprasīt, lai mēs jums nosūtītu noteiktus Personas datus vai pārvietotu tos vai nodotu tos citam datu apstrādātājam.

 

b. Jūsu tiesību īstenošana

Ja vēlaties īistenot kādu no augstāk minētajām tiesībām, jūs ar mums variet sazināties sekojoši:

 

· Nosūtot e-pastu uz adresi: kharm@coca-cola.com

 

· Zvanot mums: +372 5076713

 

· Sūtot pasta sūtījumu uz adresi: Coca-Cola Balti Jookide AS, Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn, Igaunija

 

· Rakstot personīgu ziņu mūsu sociālo tīklu profilā

 

Lūdzam skaidri norādīt, kādu informāciju jūs vēlētos, lai mēs pārskatītu vai grozītu.

 

 

c. Mūsu datu aizsardzības kontroliera kontaktinformācija

 

Ar mūsu datu aizsardzības kontrolieri var sazināties: DPO-Europe@coca-cola.com.

 

d. Tiesības iesniegt sūdzību kompetentai datu aizsardzības iestādei

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajai uzraudzības iestādei (jo īpaši jūsu pastāvīgās dzīvesvietas darba vietas vai iespējamā pārkāpuma vietas valstī).

 

9.  Jūsu personas datu uzglabāšanas ilgums

Mūsu mērķis uz uzglabāt jūsu Personas datus akurāti un atjaunināti. Mēs dzēsīsim jūsu Personas datus, kad mums tie vairs nebūs nepieciešami.

Mēs saglabāsim jūsu Personas datus visu kampaņas laiku, kurā piedalāties, neierobežojot piemērojamos obligātos saglabāšanas pienākumus un ierobežojošos termiņus:

10.  Piemērojamie tiesību akti

Šo Konfidencialitātes paziņojumu regulē, un tas tiks interpretēts saskaņā ar Beļģijas likumiem.  

 

11. Konfidencialitātes paziņojuma grozījumi

a. Jūs varat uzzināt, kad šis Konfidencialitātes paziņojums pēdējo reizi grozīts, skatot lapas augšpusē esošo atzīmi “PĒDĒJO REIZI CAURSKATĪTS”.

 

b. Visas plānotās izmaiņas šajā Privātuma paziņojums jums tiks paziņotas pirms tās faktiski stājas spēkā.

Jūs drīkstat izdrukāt, lejupielādēt vai citā veidā saglabāt šī Konfidencialitātes paziņojuma (un jebkuras pārskatītās versijas) kopiju.

 

 

Autortiesības pieder The Coca-Cola Company. Visas tiesības ir aizsargātas.