#CocaColaStorijs lietojums 

 

Atzīmējot savā attēlā  #CocaColaStorijs un pieminot @cocacola_lv, jūs sniedzat laika ziņā neierobežotu un neatsaucamu piekrišanu The Coca-Cola Company un tās struktūrvienībām bez samaksas un neierobežotā teritorijā izmantot šo attēlu jebkādi to pielāgojot savai komunikācijai, it īpaši sociālajos tīklos, piemēram, Facebook, Instagram, Twitter un citos. Autortiesību apliecināšanai tiks izmantoti jūsu sociālo tīklu lietotājvārdi.