Paziņojums par konfidencialitāti, kas attiecas uz Personas datu apstrādi saistībā ar Coca-Cola

PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS: 01.09.20181. Par ko ir šis Paziņojums par konfidencialitāti? 1

2. Kādus Personas datus mēs par jums ievācam? 2

3. Kā mēs ievācam Personas datus? 3

4. Kā mēs izmantojam jūsu Personas datus? 4

5. Kādas profilēšanas darbības mēs veicam? 7

6. Kam tiek izpausti jūsu Personas dati? 8

7. Trešo pušu vietnes/trešo pušu pakalpojumu sniedzēji 10

8. Trešo pušu reklamēšanas pakalpojumu sniedzēji 10

9. Kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi, kā jūs tās varat izmantot un kā jūs varat ar mums sazināties? 11

10. Personas datu saglabāšanas laika posms 12

11. Vietņu izmantošana nepilngadīgajiem un brīdinājums vecākiem 12

12. Kādus personas datus mēs pārsūtām ārpus Eiropas Ekonomikas zonas? 12

13. Piemērojamais likums 13

14. Šī Paziņojuma par konfidencialitāti atjauninājumi 13

 

1. Par ko ir šis Paziņojums par konfidencialitāti?

 

 1. Šajā Paziņojumā par konfidencialitāti (turpmāk — „Paziņojums par konfidencialitāti”) ir izklāstīta mūsu politika attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi, kurus mēs ievācam ar šādu līdzekļu starpniecību:

- mūsu tīmekļa vietni: www.coca-cola.lv (turpmāk — „Tīmekļa vietne”),

- saistīto partnera lietojumprogrammu Coca-Cola (turpmāk — „Lietotne”); un izmantojot

- saistīto partnera sociālā tīkla lapu www.facebook.com/cocacolalatvia (turpmāk — „Sociālie plašsaziņas līdzekļi”) (visi kopā — „Vietnes”).

Personas dati ir informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz jums kā privātpersonu (turpmāk — „Personas dati”).

 1. NV Coca-Cola Services SA, uzņēmums, kura juridiskā adrese ir Chaussée de Mons 1424, 1070 Briselē, Beļģijā (turpmāk — „CCS”), ir datu pārzinis (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK („Vispārīgā datu aizsardzības regula”) izpratnē, kas ir atbildīgs par jūsu Personas datu apstrādi saistībā ar Vietnēm (turpmāk — „mēs”, „mūs” un „mūsu”).

 2. Jums ir iespēja aplūkot šo Paziņojumu par konfidencialitāti, noklikšķinot uz saites „Paziņojums par konfidencialitāti”, kas izvietota katras Tīmekļa vietnes apakšā, Plašsaziņas līdzeklī un lapā, kurā jūs vēlaties lejupielādēt mūsu Lietotni. Mēs jau iepriekš pateicamies jums par to, ka rūpīgi izlasīsiet šo Paziņojumu par konfidencialitāti.

2. Kādus Personas datus mēs par jums ievācam?

 

a. Personas dati, kurus mēs ievācam un apstrādājam par jums

Mēs par jums ievācam un apstrādājam šādu informāciju:

 • Uzvārds;

 • Vārds;

 • Dzimums;

 • Dzimšanas datums;

 • Lietotājvārds:

 • Pasta adrese;

 • Tālruņa numurs (tostarp mājas un mobilā tālruņa numuri);

 • E-pasta adrese.

 • Sociālā plašsaziņas līdzekļa publiskais profils: vārds/nosaukums, [„turis”], fotogrāfijas, vērtējumi „Patīk”, atrašanās vieta, cita publiskā profila informācija;

 • Lietotāja izveidots saturs plašsaziņas līdzekļos: fotogrāfijas, teksti, video, simboli, tēmturi, ieraksti, ar kuriem jūs dalāties sociālajos plašsaziņas līdzekļos;

 • Atrašanās vietas informācija;

 • Hobiji un intereses;

 • Patēriņa ieradumi;

 • Pārlūka un ierīces informācija: IP adrese, MAC adrese, Google reklāmu ID, identitāte reklāmdevējiem (ierīces identifikācijas dati);

 • Servera žurnālfaila informācija;

 • Lietotnes izmantošanas dati;

 • Aktivitātes/iesaistes Personas dati (piemēram, dati un pavadītais laiks attiecīgajās Vietnēs, Vietnes apmeklējumu skaits, kā arī uz kuriem vienumiem ir uzklikšķināts).b. Mēs lūdzam jūs nesūtīt, kā arī šajās Vietnēs, vai ar to starpniecību vai citādi neizpaust mums nekādu Sensitīvu informāciju.

Sensitīva informācija” ir personas dati, kas attiecas uz ar personu saistītiem sensitīviem aspektiem:

 • rase vai etniskā piederība;

 • politiskie uzskati;

 • reliģiskā vai cita vai pārliecība;

 • veselības stāvoklis vai problēmas;

 • sodāmība;

 • dalība arodbiedrībās;

 • seksuālā orientācija.

3. Kā mēs ievācam Personas datus?

Mēs ievācam jūsu Personas datus šādos veidos:

 • Ar Vietņu starpniecību. Mēs ievācam Personas datus ar Vietņu starpniecību.

 • Bezsaistē. Mēs ievācam Personas datus no jums bezsaistē, piemēram, kad jūs sazināties ar klientu apkalpošanas centru;

 • Kad jūs lejupielādējat Lietotni.  Kad jūs lejupielādējat un izmantojat Lietotni, mēs izsekojam un ievācam Lietotnes izmantošanas datus, piemēram, datumu un laiku, kad Lietotne piekļūst mūsu serveriem, un kāda informācija un datnes ir tikušas lejupielādētas Lietotnē, pamatojoties uz jūsu ierīces numuru;

 • Fiziskā atrašanās vieta. Mēs ievācam jūsu ierīces fizisko atrašanās vietu, piemēram, ar satelīta, mobilā tālruņa vai Wi-Fi signālu starpniecību;

 • Sīkdatņu izmantošana. Mēs ievācam jūsu Personas datus, kad jūs pārlūkojat Vietnes, ko nodrošinām ar sīkdatņu starpniecību . Jūsu Personas datu ievākšanu un apstrādi, ko mēs veicam, izmantojot sīkdatnes, regulē Sīkdatņu noteikumi, kurus jums vajadzētu rūpīgi izlasīt. Jūs varat atļaut vai neatļaut izmantot sīkdatnes (izņemot Obligāti nepieciešamās sīkdatnes, kas aprakstīts Sīkdatņu noteikumos);

Personas dati, kurus jūs mums sniedzat, kad izmantojat Vietnes, tiek apvienoti ar Personas datiem un citu Informāciju, kuru jūs mums sniedzat (izmantojot tiešsaistes vai bezsaistes līdzekļus), vai arī kurus mēs kā citādi esam ieguvuši tiešsaistē vai bezsaistē.

4. Kā mēs izmantojam jūsu Personas datus?

 

Mēs izmantojam jūsu Personas datus šādiem nolūkiem:

 1. Atbildot uz jūsu pieprasījumiem / administratīvās mijiedarbības laikā

 • Lai atbildētu uz jūsu pieprasījumiem, jautājumiem un komentāriem, kā arī izpildītu jūsu prasības.

Apstrādes tiesiskais pamats: mūsu leģitīmās intereses atbildēt uz jūsu jautājumiem.

 • Lai jums nosūtītu administratīva rakstura informāciju, piemēram, informāciju par Vietnēm, izmaiņām mūsu noteikumos un nosacījumos, kā arī izmaiņām šajā Paziņojumā par konfidencialitāti.

Apstrādes tiesiskais pamats: mūsu leģitīmās intereses jūs savlaicīgi informēt par mūsu Vietņu attīstību, izmaiņām mūsu noteikumos un nosacījumos, kā arī izmaiņām saistībā ar šo Paziņojumu par konfidencialitāti.

 1. Veicot datu analīzi, izmantojot jūsu sociālā tīkla publisko profilu un kopīgoto saturu

 • Mēs ievācam jūsu Personas datus, lai novērtētu jūsu iesaisti mūsu Sociālajos tīklos un analizētu jūsu intereses. Runājot konkrētāk, mēs ievācam saturu, ar kuru jūs dalāties Sociālajos plašsaziņas līdzekļos un savā Sociālā plašsaziņas līdzekļa publiskajā profilā, lai, veicot šīs informācijas analīzi, noskaidrotu patēriņa tendences un modeļus. Tas mums palīdz labāk iepazīt savus Sociālo tīklu lietotājus, kas viņiem patīk un to, kā viņi reaģē uz mūsu produktiem, pakalpojumiem un saturu. Labāk iepazīstot savus sociālo tīklu lietotājus, mēs varēsim pielāgot mūsu Vietnes apzinātām lietotāju izvēlēm, kā arī — plašākā nozīmē — uzlabot Coca-Cola produktus un pakalpojumus.

Apstrādes tiesiskais pamats: jūsu piekrišana

Jums ir iespēja atļaut vai neatļaut, ka mēs ievācam un izmantojam jūsu Personas datus iepriekšminētajiem mērķiem, iestatot jūsu izvēles privātuma izvēļu panelī, kuram var piekļūt no attiecīgajām Vietnēm https://id.coke.com/. Jums ir tikai attiecīgajā lodziņā ir jāievieto atzīme, ja jūs vēlaties, lai jūsu Personas dati tiktu apstrādāti, lai mēs, izmantojot jūsu sociālā tīkla publisko profilu un kopīgoto saturu, varētu noskaidrot tendences un uzlabotu mūsu Vietnes, un — plašākā nozīmē — uzlabotu Coca-Cola produktus un pakalpojumus, vai, ja to nevēlaties, no lodziņa atzīme ir jāizņem laukā. Pēc noklusējuma atzīme lodziņā nav ievietota.

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu, ka mēs ievācam un izmantojam jūsu Personas datus iepriekšminētajam nolūkam, iestatot izvēles izvēļu panelī, kuram var piekļūt no attiecīgajām Vietnēm un izņemot atzīmi no attiecīgā lodziņa. Jūs arī varat mums paziņot par to, ka vēlaties atsaukt savu piekrišanu e-pasta ziņojuma veidā, zvanot mums, vai rakstot uz šā Paziņojuma par konfidencialitāti 9.sadaļā norādīto kontaktadresi. Tiklīdz kā jūs atsauksiet savu piekrišanu, mēs pārstāsim apstrādāt datus attiecīgajam nolūkam.

 1. Veicot datu analīzi saistībā ar jūsu darbībām Vietnēs

 • Mēs ievācam jūsu Personas datus, tostarp atrašanās vietas datus, lai noteiktu jūsu iesaisti Vietnēs (piemēram, lai zinātu, kā jūs izmantojat mūsu Vietnes, kad jūs tās izmantojat, kādā ierīcē, cik ilgi tajās uzturaties, uz kādiem vienumiem noklikšķināt), un, veicot šo datu analīzi, noskaidrotu patēriņa tendences un modeļus. Tas mums palīdz labāk iepazīt Vietņu lietotājus, un pielāgot mūsu Vietnes identificētajām lietotāju izvēlēm, kā arī — plašākā nozīmē — uzlabot Coca-Cola produktus un pakalpojumus.

Apstrādes tiesiskais pamats: jūsu piekrišana

Jums ir iespēja piekrist vai nepiekrist, ka mēs ievācam un izmantojam jūsu Personas datus saistībā ar jūsu darbībām Vietnēs datu analīzes veikšanas nolūkā, lai noskaidrotu tendences un uzlabotu mūsu Vietnes, kā arī — plašākā nozīmē — uzlabotu Coca-Cola produktus un pakalpojumus, iestatot jūsu privātuma izvēles privātuma izvēļu panelī, kuram var piekļūt no Vietnēm https://id.coke.com/. Jums ir tikai jāievieto atzīme attiecīgajā lodziņā, ja vēlaties, lai jūsu Personas dati tiktu apstrādāti, tādējādi dodot mums atļauju veikt datu analīzi, lai noskaidrotu tendences un uzlabotu mūsu Vietnes, un — plašākā nozīmē — Coca-Cola produktus un pakalpojumus, vai, ja to nevēlaties, izņemiet atzīmi no lodziņa. Pēc noklusējuma atzīme lodziņā nav ievietota.

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu, ka mēs ievācam un izmantojam jūsu Personas datus iepriekšminētajam nolūkam, iestatot izvēles izvēļu panelī, kuram var piekļūt no attiecīgajām Vietnēm un izņemot atzīmi no attiecīgā lodziņa. Jūs arī varat mums paziņot par to, ka vēlaties atsaukt savu piekrišanu e-pasta ziņojuma veidā, zvanot mums, vai rakstot uz šā Paziņojuma par konfidencialitāti 9.sadaļā norādīto kontaktadresi. Tiklīdz kā jūs atsauksiet savu piekrišanu, mēs pārstāsim apstrādāt datus attiecīgajam nolūkam.

 1. Saglabājot saturu kuru jūs publicējat Sociālajos plašsaziņas līdzekļos un daloties ar to

 • Jūs varat dalīties ar saturu mūsu Sociālajos tīklos, piemēram, ar savām fotogrāfijām, tekstiem, tēmturiem, video un ierakstiem. Kad jūs izvietojat šādu saturu mūsu Sociālajos tīklos, mēs varam lemt dalīties ar kādu daļu no šī satura (un jūsu Sociālā tīkla profila) mūsu Vietnēs mārketinga kampaņu kontekstā, kā arī — plašākā nozīmē — lai iepazīstinātu ar mūsu Vietnēm, Coca-Cola produktiem un piedāvājumiem, kā arī lai tos izceltu. Ja mēs tā rīkojamies, mēs saglabājam jūsu Personas datus Coca-Cola galvenajā Mijiedarbības ar patērētājiem datubāzē (central Consumer Interaction Database).

Apstrādes tiesiskais pamats: jūsu piekrišana

Jums ir iespēja piekrist vai nepiekrist tam, ka mēs ievācam un izmantojam jūsu Personas datus iepriekšminētajiem mērķiem, iestatot jūsu privātuma izvēles privātuma panelī, kuram var piekļūt no Vietnēm https://id.coke.com/. Jums ir tikai jāievieto atzīme attiecīgajā lodziņā, ja vēlaties, lai jūsu Personas dati tiktu apstrādāti, proti, mēs savās Vietnēs varētu saglabāt un dalīties ar saturu, ko jūs publicējat Sociālajos tīklos, vai, ja to nevēlaties, izņemiet atzīmi no lodziņa. Pēc noklusējuma lodziņā nav ielikta atzīme.

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu, ka mēs ievācam un izmantojam jūsu Personas datus iepriekšminētajam nolūkam, iestatot izvēles izvēļu panelī, kuram var piekļūt no attiecīgajām Vietnēm un izņemot atzīmi no attiecīgā lodziņa. Jūs arī varat mums paziņot par to, ka vēlaties atsaukt savu piekrišanu e-pasta ziņojuma veidā, zvanot mums, vai rakstot uz šā Paziņojuma par konfidencialitāti 9.sadaļā norādīto kontaktadresi. Tiklīdz kā jūs atsauksiet savu piekrišanu, mēs pārstāsim apstrādāt datus attiecīgajam nolūkam.

e. IT pārvaldība

 • Mēs izmantojam jūsu Personas datus, lai diagnosticētu servera problēmas, pārvaldītu Vietnes un pārliecinātos, ka tās darbojas pareizi.

Apstrādes tiesiskais pamats: mūsu leģitīmās intereses administrēt savas IT sistēmas un tīklus, lai nodrošinātu pienācīgu Vietņu darbību.

f. Datu nosūtīšana

Gadījumā, ja jūs veicat darījumu mūsu Vietnēs, piemēram, iegādājaties Coca-Cola un tās saistīto zīmolu preces, mēs reģistrējam maksājuma informāciju, kuru jūs sniedzat, lai šāds darījums būtu iespējams, kā arī citus Personas datus, piemēram, adresi, uz kuru tiks nosūtīti iegādātie produkti. Mēs izmantojam jūsu Personas datus, lai noslēgtu darījumu un noformētu jūsu pirkumu.

 

Apstrādes tiesiskais pamats: jūsu Personas datu apstrāde, lai veiktu darījumus, ir balstīta uz jūsu pirkuma līguma izpildi.

g. Mūsu juridisko saistību izpilde

 • Lai izpildītu savas juridiskās saistības, tiesvedības procesa virzītāju vai valdības iestāžu rīkojumus, kuri var ietvert rīkojumus no valsts iestādēm ārpus jūsu dzīvesvietas valsts robežām, ja mums ir pamats uzskatīt, ka mums ir juridisks pienākums tā darīt, un ja jūsu Personas datu izpaušana ir absolūti nepieciešama, lai izpildītu minētās juridiskās saistības, tiesvedības procesa virzītāju vai valdības rīkojumus.

 

Apstrādes juridiskais pamats: mūsu juridisko saistību izpilde.

g. Mūsu likumīgo interešu aizsardzība

 • Lai likumīgi īstenotu mūsu noteikumus un nosacījumus, aizsargātu mūsu vai mūsu sadarbības partneru darbību, aizsargātu mūsu un/vai mūsu sadarbības partneru tiesības, privātumu, drošību, vai īpašumu, un ļautu mums izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus, vai ierobežot zaudējumus, kuri mums varētu rasties.

 

Apstrādes tiesiskais pamats: mūsu leģitīmās intereses aizsargāt mūsu organizāciju.

h. Korporatīvās/apvienošanās un pārņemšanas darbības

 • Lai veiktu visas mūsu uzņēmējdarbības, aktīvu vai pamatlīdzekļu, vai to daļu reorganizāciju, apvienošanu, pārdošanu, kopuzņēmuma izveidošanu, piešķiršanu, nodošanu vai cita veida piederības maiņu (tostarp saistībā ar jebkādām bankrota vai līdzīgām procedūrām).

Apstrādes tiesiskais pamats: mūsu leģitīmās intereses īstenot mūsu korporatīvo stratēģiju.

5. Kādas profilēšanas darbības mēs veicam?

 1. Mēs izmantojam jūsu Personas datus, lai, izmantojot Google UID pakalpojumu, automatizēti veiktu vērtēšanu un profilēšanu. Vērtēšana un profilēšana tiek veikta, lai sasniegtu Paziņojuma par konfidencialitāti 4.sadaļā aprakstītos mērķus: (i) Datu analīze saistībā ar jūsu darbībām Vietnēs un (ii) Datu analīze, ko veic, izmantojot jūsu sociālā plašsaziņas līdzekļa publisko profilu un koplietoto saturu.

 

 1. Profilēšana jums nerada nekādas juridiskas sekas, kā arī neietekmē jūsu pieredzi, izmantojot Vietnes. Tā nekādā veidā neparedz jūsu individuālās uzvedības uzraudzību vai izsekošanu. To izmanto vienīgi, lai mums palīdzētu uzzināt Vietņu lietotāju vispārīgas izvēles un uzvedību, un pamatojoties uz šo datu analīzi, uzlabot mūsu Vietnes, Coca-Cola produktus un Coca-Cola pakalpojumus.

6. Kam tiek izpausti jūsu Personas dati?

 

Jūsu Personas dati tiek izpausti šādiem saņēmējiem:

 1. Coca-Cola Balti Jookide AS

 

 1. Adobe Managed Services, kas nodrošina mūsu IT sistēmu darbību un sistēmu atbalstu;

 

 1. APIGEE Edge Platform, kas nodrošina mūsu IT sistēmu darbību un sistēmu atbalstu;

 

 1. Amazon Web Services (AWS) EC2, kas nodrošina mūsu IT sistēmu darbību un sistēmu atbalstu;

 

 1. CI&T, kas nodrošina mūsu IT sistēmu darbību un sistēmu atbalstu (iestāde, kas nodrošina un uztur GO!Progressive platformu);

 

 1. DMeX, kas nodrošina mūsu IT sistēmu darbību un sistēmu atbalstu;

 

 1. EPAM (atbildīgais par CID programmēšanu, kurš atrodas Ungārijā);

 

 1. ExactTarget, kas nodrošina mūsu IT sistēmu atbalstu un veic datu analīzi Paziņojumā par konfidencialitāti aprakstītajiem nolūkiem;

 

 1. Gigigo (uztur Orchextra platformu);

 

 1. Gigya, kas nodrošina mūsu IT sistēmu darbību un sistēmu atbalstu;

 

 1. Google, kas nodrošina mūsu IT sistēmu atbalstu un veic datu analīzi Paziņojumā par konfidencialitāti aprakstītajiem nolūkiem;

 

 1. ICP (nodrošina satura pārvaldības pakalpojumus saistībā ar DMeX);

 

 1. Livefyre, kas nodrošina mūsu IT sistēmu darbību un sistēmu atbalstu;

 

 1. Janrain, kas nodrošina mūsu IT sistēmu darbību un sistēmu atbalstu;

 

 1. MicroStrategy, kas nodrošina mūsu IT sistēmu darbību un sistēmu atbalstu;

 

 1. MRM-McCann, kas nodrošina mūsu IT sistēmu darbību un sistēmu atbalstu;

(pārvalda visu „Journey” platformu);

 

 1. Qualtrics, kas nodrošina mūsu IT sistēmu darbību un sistēmu atbalstu;

 

 1. SalesForce, kas nodrošina mūsu IT sistēmu darbību un sistēmu atbalstu;

 

 1. SessionM, kas nodrošina mūsu IT sistēmu darbību un sistēmu atbalstu;

 

 1. Wayin DB;

 

 1. WordPress, kas nodrošina mūsu IT sistēmu darbību un sistēmu atbalstu;

 

 1. Wunderman (kampaņas satura pārvaldība);

 

 1. CIC darbu izpildītājs;

 

 1. Ciktāl mēs uzskatām par vajadzīgu vai lietderīgu, attiecīgās iestādes, saistītie uzņēmumi un trešās puses: (a) lai izpildītu mūsu juridiskās saistības; (b) lai atbildētu uz sabiedrības un valsts iestāžu pieprasījumiem, kas var ietvert valsts un pārvaldes iestādes, kas atrodas ārpus jūsu pastāvīgās dzīvesvietas valsts; (c) lai piemērotu mūsu noteikumus un nosacījumus; (d) lai aizsargātu mūsu vai mūsu sadarbības partneru darbību, (e) aizsargātu mūsu un/vai mūsu sadarbības partneru tiesības, privātumu, drošību, vai īpašumu; (f) un lai ļautu mums izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus, vai ierobežot zaudējumus, kuri mums varētu rasties.

7. Trešo pušu vietnes/trešo pušu pakalpojumu sniedzēji

Šajā Paziņojumā par konfidencialitāti nav minētas — un mēs par to neesam atbildīgi — trešo pušu datu apstrādes un datu aizsardzības prakses, tostarp jebkuras trešās puses, kura uztur jebkuru vietni, uz kuru šajās Vietnēs ir norādīta saite. Saites iekļaušana Vietnēs nebūt nenozīmē, ka mēs vai mūsu saistītie uzņēmumi atbalsta šajās saistīto partneru vietnes.

Īpaši ņemiet vērā, ka Vietnēs var būt saites uz e-komercijas tīmekļa vietnēm, tostarp dažām e-komercijas tīmekļa vietnēm, kurās izmantots Coca-Cola zīmols. Šis Paziņojums par konfidencialitāti neregulē citas e-komercijas tīmekļa vietnes, uz kurām var pārvirzīt saites no mūsu Vietnēm. Attiecībā uz jebkuriem Personas datiem, kurus jūs sniedzat e-komercijas tīmekļa vietnē, attiecas e-komercijas vietnes paziņojums par konfidencialitāti, un nevis šis Paziņojums par konfidencialitāti. Mēs nekontrolējam, kā arī neesam atbildīgi par to, kā tiks izmantota informācija, kas ir ievākta ar e-komercijas vietnes starpniecību.

Dažos gadījumos mēs varam izmantot trešās puses maksājumu pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu, lai apstrādātu pirkumus un/vai ievāktu ziedojumus, kas veikti, izmantojot Vietnes. Šajos gadījumos jūsu Personas datus ievāc šī trešā puse, un nevis mēs, un uz tiem attieksies šīs trešās puses paziņojums par konfidencialitāti, un nevis šis Paziņojums par konfidencialitāti. Mēs nevaram kontrolēt un neatbildam par to, kā šāda trešā puse izmanto vai kam izpauž jūsu Personas datus, un mēs nesankcionējam šīs trešās puses vai to tīmekļa vietnes. Mēs nekādā veidā neesam atbildīgi par šo trešo pušu konfidencialitātes politikā sniegtās informācijas precizitāti, pilnīgumu, savlaicīgumu vai piemērotību. Pirms izmantojat trešo pušu tīmekļa vietnes, jums ir pienākums izlasīt to konfidencialitātes politiku.

8. Trešo pušu reklamēšanas pakalpojumu sniedzēji

Ņemiet vērā, ka mūsu tiešsaistes un e-pasta ar reklāmu saistītie pakalpojumu sniedzēji saistībā ar Vietnēm var izmantot pikseļu tagus, tīmekļa bāksignālus, tīrās GIF formāta datnes vai citas līdzīgas tehnoloģijas, lai palīdzētu pārvaldīt mūsu tiešsaistes un e-pasta reklāmas kampaņas, kā arī uzlabot šādu kampaņu efektivitāti. Piemēram, ja pakalpojuma sniedzējs jūsu datorā ir izvietojis unikālu sīkdatni, tad šis pakalpojumu sniedzējs var izmantot pikseļa tagus, tīmekļa bāksignālus, tīrās GIF formāta datnes vai citas līdzīgas tehnoloģijas, lai brīdī, kad jūs apmeklējat Vietnes, atpazītu sīkdatni un uzzinātu, kuras tiešsaistes reklāmas ir atvedušas jūs uz mūsu Vietnēm, un šis pakalpojuma sniedzējs mūsu izmantošanai var sniegt citu šāda veida informāciju. Ņemiet vērā, ka mēs varam sasaistīt šādu informāciju, ko mums snieguši mūsu pakalpojumu sniedzēji ar jūsu Personas datiem, kurus mēs esam ievākuši pirms tam.

Mēs varam izmantot trešo pušu reklāmas uzņēmumus, lai savās Vietnēs rādītu reklāmas. Šie uzņēmumi var izmantot informāciju (izņemot jūsu vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi vai tālruņa numuru) par jūsu apmeklētajām Vietnēm, lai rādītu tādu preču un pakalpojumu reklāmas, kas jūs varētu interesēt. Ja vēlaties uzzināt vairāk informācijas par šo praksi, apmeklējiet vietni [http://evidon.com], un lai uzzinātu jums pieejamās izvēles, kā šiem uzņēmumiem neatļaut ievākt un izmantot šo informāciju, apmeklējiet vietni [http://www.evidon.com/consumers/profile_manager#tab3]

9. Kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi, kā jūs tās varat izmantot un kā jūs varat ar mums sazināties?

 

 1. Jūsu tiesības saistībā ar savu Personas datu apstrādi

Jums ir šādas tiesības:

 • saņemt kopiju par jebkuriem jūsu Personas datiem, kuri ir mūsu rīcībā;

 • pieprasīt mums atjaunināt vai labot jebkādus neprecīzus jūsu Personas datus, vai papildināt nepilnīgus Personas datus;

 • pieprasīt, lai mēs pārtrauktu apstrādāt jūsu Personas datus tiešā mārketinga vajadzībām.

Jums arī ir tiesības noteiktos apstākļos:

 • iebilst pret savu Personas datu apstrādi;

 • pieprasīt mums dzēst jūsu Personas datus;

 • ierobežot jūsu Personas datu apstrādi, kuru mēs veicam; un

 • pieprasīt mums, lai mēs nosūtam jums noteiktus jūsu Personas datus, vai arī tos nosūtām, vai arī uzdodam tos nosūtīt citam datu pārzinim.

 1. Jūsu tiesību izmantošana

Ja vēlaties izmantot kādu no iepriekšminētajām tiesībām, jūs varat sazināties ar mums, izmantojot kādu no turpmākajām iespējām.

 

 • Jūs varat mums nosūtīt e-pasta ziņojumu uz šādu adresi: kharm@coca-cola.com

 

 • Jūs varat ar mums sazināties: +372 507 6713

 

 • Jūs varat rakstīt uz šādu pasta adresi: Coca-Cola Balti Jookide AS, Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn, Igaunija

 

 1. Tiesības iesniegt sūdzību kompetentai datu aizsardzības iestādei

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei (jo īpaši tajā dalībvalstī, kurā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, darbavieta vai iespējamā pārkāpuma izdarīšanas vieta), ja jūs uzskatāt, ka jūsu Personas datu apstrāde notiek veidā, kas pārkāpj 2016.gada 27.aprīļa ES Vispārējo datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679.

 

 1. Mūsu datu aizsardzības speciālista (DPO) kontaktinformācija

Jūs varat sazināties ar savu datu aizsardzības speciālistu (DPO), izmantojot šādu adresi: DPO-Europe@coca-cola.com, Viale T. Edison 110/B – Sesto San Giovanni (MI), Itaalia; tel. nr: +39 3401178543.

10. Personas datu saglabāšanas laika posms

 

 1. Mēs cenšamies nodrošināt, lai jūsu Personas dati būtu precīzi un atjaunināti. Kad Personas dati, kas ir mūsu rīcībā, mums vairāk nebūs nepieciešami, mēs tos dzēsīsim. 1. Mēs glabājam jūsu Personas datus nolūkiem, kas ir aprakstīti šajā Paziņojumā par konfidencialitāti — maksimāli divus gadus, izņemot, ja mums tiek piemērotas juridiskās prasības, kuras uzliek par pienākumu jūsu Personas datus glabāt ilgāku vai mazāku laika periodu.

 

 1. Lai uzzinātu, cik ilgi mēs glabājam sīkdatnes mūsu telesakaru galaiekārtā, skatiet mūsu Sīkdatņu noteikumus https://www.coca-cola.lv/lv/ka-mes-izmantojam-sikdatnes/ .

11. Vietņu izmantošana nepilngadīgajiem un brīdinājums vecākiem

 

 1. Šo Vietņu mērķauditorija ir privātpersonas, kuras ir vecākas par trīspadsmit gadiem, kuras ir saņēmušas vecāku piekrišanu, līdz persona ir sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu. Mēs pieprasām, lai citas fiziskas personas, kas jaunākas par trīspadsmit gadiem, mūsu Vietnēs nesniegtu savus Personas datus. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā pieprasīt pierādījumus par vecāku piekrišanu tam, ka mēs varam apstrādāt nepilngadīgu bērnu Personas datus.

 

 1. Dažās Vietnēs mēs varam noteikt vecuma ierobežojumus, balstoties uz to, kas ir piemērots noteiktām vecuma grupām, vai arī kas ir atļauts tiesību aktos. Vietnēm, kurām piemēro attiecīgus ierobežojumus par minimālo vecumu, tas attiecīgajā Vietnē būs skaidri norādīts, un mēs uzdosim jautājumus, lai pārliecinātos par jūsu vecumu, pirms jūs varēsiet doties tālāk.

12. Kādus personas datus mēs pārsūtām ārpus Eiropas Ekonomikas zonas?

 

Lai sasniegtu šajā Paziņojumā par konfidencialitāti izklāstītos mērķus, mēs nosūtām jūsu Personas datus uz turpmāk uzskaitītajām valstīm, kuras atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas („Trešajām valstīm”), kuras saskaņā ar VDAR 45.pantu nodrošina adekvātu aizsardzības līmeni: US

Mēs arī nosūtām jūsu Personas datus uz Trešajām valstīm, kuras nenodrošina adekvātu aizsardzības līmeni, piemēram. Tādā gadījumā attiecībā uz mūsu veikto datu pārsūtīšanu attieksies turpmāk uzskaitītās atbilstīgās garantijas saskaņā ar VDAR, lai garantētu jūsu Personas datu pienācīgu aizsardzību:

- Eiropas Komisijas pieņemtās standarta datu aizsardzības klauzulas saskaņā ar VDAR 46.panta 2.punktu (klikšķiniet šeit, lai piekļūtu ES Komisijas lēmumam par līguma standartklauzulām attiecībā uz personas datu nosūtīšanu trešajās valstīs reģistrētiem apstrādātājiem); un

- ES un ASV Privātuma vairogs par datu nosūtīšanu uzņēmumiem, kas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs (klikšķiniet šeit, lai piekļūtu ES Komisijas lēmumam, kas attiecas uz ES un ASV Privātuma vairogu).

Lai iegūtu jebkuru atbilstīgu informāciju par jebkuru jūsu Personas datu nosūtīšanu uz Trešajām valstīm (tostarp, par attiecīgajiem nosūtīšanas mehānismiem), izmantojot šo adresi: DPO-Europe@coca-cola.com.

13. Piemērojamais likums

Šo Paziņojumu par konfidencialitāti regulē un interpretē saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem, un citiem Eiropas Savienības obligātajiem noteikumiem.

14. Šī Paziņojuma par konfidencialitāti atjauninājumi

 1. Jūs varat uzzināt, kad šis Paziņojums par konfidencialitāti pēdējo reizi tika grozīts, šīs lapas augšdaļā aplūkojot atzīmi „PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS”. 1. Par visām plānotajām izmaiņām šajā Paziņojumā par konfidencialitāti mēs jums paziņosim pirms attiecīgo izmaiņu faktiskās spēkā stāšanās.

 

Jūs savām vajadzībām drīkstat izdrukāt, lejupielādēt vai kā citādi saglabāt šā Paziņojuma par konfidencialitāti (un jebkuras citas tā pārstrādātās versijas) kopiju.