“Coca-Cola HBC Latvia” – “Ģimenei draudzīgs komersants”

2016. gada 8.jūnijs

 

Labklājības ministrija kopā ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu pasniedza atzinības rakstus, godinot tos darba devējus, kuri īsteno ģimenei draudzīgu politiku.. Novērtējums piešķirts 21 uzņēmumam Latvijā, tostarp “Coca-Cola HBC Latvia”.

 

Lai veicinātu ģimenisko vērtību nostiprināšanos sabiedrībā un uzlabotu ģimeņu dzīves un darba vidi, Labklājības ministrija jau vairākus gadus vērtē uzņēmumus, piešķirot tiem Ģimenei draudzīga komersanta statusu. Šo statusu iespējams saņemt uz 1 gadu, piedaloties Ilgtspējas indeksā un tā ietvaros iegūstot atbilstošu novērtējumu ekspertu noteiktajos kritērijos.