PASAULES DZĒRIENU INDUSTRIJAS ILGTSPĒJAS LĪDERIS COCA-COLA HBC IZZIŅO JAUNUS MĒRĶUS OGLEKĻA EMISIJU UN ŪDENS PATĒRIŅA SAMAZINĀŠANAI LATVIJĀ

 

·     Coca-Cola HBC Latvia sekmēs jauno Coca-Cola HBC AG ilgtspējas mērķu sasniegšanu, kas paredz līdz 2020. gadam samazināt ūdens patēriņu un oglekļa tiešo emisiju intensitāti par attiecīgi 30% un 50%;

·     Saskaņā ar Dow Jones ilgtspējas indeksu DJSI Coca-Cola HBC jau otro gadu pēc kārtas ir pasaules dzērienu industrijas līderis ilgtspējas ziņā.

 

Coca-Cola HBC – vadošais Coca-Cola kompānijas zīmola dzērienu ražošanas un tirdzniecības uzņēmums, kas saskaņā ar DJSI nosaukts par ilgtspējas līderi pasaules dzērienu industrijā, paziņojis par jauniem mērķiem ūdens patēriņa un oglekļa emisiju samazināšanā.

 

Uzņēmums Coca-Cola HBC paziņojis par plāniem līdz 2020. gadam samazināt ūdens patēriņa intensitāti par 30% un oglekļa tiešo emisiju intensitāti par 50%, salīdzinājumā ar 2010.gadu.

Šāda kompānijas nostādne attiecībā uz ilgtspēju tika apstiprināta septembrī, kad Coca-Cola HBC otro gadu pēc kārtas tika nosaukta par pasaules dzērienu industrijas līderi saskaņā ar Dow Jones pasaules un Eiropas ilgtspējas indeksu.

Coca-Cola HBC ieņēma arī 8. vietu Londonas biržas “FTSE 100” indeksa (FTSE - Financial Times Stock Exchange) 100 kompāniju sarakstā saistībā ar tās oglekļa ziņojumiem no Carbon Clear [oglekļa ietekmes samazināšanas konsultanta], un novērtēta kā pirmā dzērienu sektorā.

Baltijas ģenerāldirektors Konstantin Chukchukov pauda: “Mūsu jaunie mērķi atspoguļo kompānijas kā ilgtspējas dzinējspēka pozīciju dzērienu industrijā.

Šeit Latvijā mēs sekmēsim šo mērķu sasniegšanu ar dažādu ilgtspējas programmu palīdzību.

Partnerība ar ieinteresētajām personām Latvijā līdz šim bijusi mūsu sasniegumu pamatā un kalpos jaunu mērķu sasniegšanai arī turpmāk.”

Kompānija nu jau astoto gadu tikusi iekļauta DJSI, kas ir pasaulē atzīts korporatīvās ilgtspējas standarts, pateicoties tā precīzajam novērtēšanas procesam un nozaru labāko kompāniju atlasei.

No 2500 dažādu industriju uzņēmumiem visā pasaulē, kas tika aicināti piedalīties DJSI novērtējumā, Coca-Cola HBC AG ierindojās pirmajā vietā dzērienu industrijā ar labāko kopējo vērtējumu 87/100, kas ir par 34 punktiem lielāks nekā nozares vidējais rādītājs. Coca-Cola HBC grupa tika atzīta par labāko astoņos kritērijos: uzņēmuma ētikas kodekss /darbības atbilstība / pretkorupcijas plāns, vides politika, iepakojums, izejvielu ieguve, cilvēkresursu attīstība, veselība un uzturs, sabiedriskā ziņošana un talantu piesaiste un noturēšana.

 

Coca-Cola HBC ilgtspējas programmā Latvijā ietilpst:

·         PET pudeļu un to korķu svara samazināšana;

·         Mobileye tehnoloģijas ieviešana kompānijas vieglo automašīnu parkā, lai uzlabotu vadītāju drošību un samazinātu negatīvo ietekmi uz vidi;

·         Dzesēšanas iekārtās un Post-mix dzērienu automātos izmantoto ozona slāni noārdošu vielu aizstāšana ar videi draudzīgākām CO2 tehnoloģijām.

 

Būtiskākie rādītāji Coca-Cola HBC grupas 2014. gada integrētajā ziņojumā:

•       Iegūts Oglekļa emisiju novērošanas projekta (CDP – Carbon Disclosure Project) “A” novērtējums;

•       Tiešo un netiešo oglekļa emisiju samazinājums par 7.8% (kategorijas 1, 2 un 3);

•       Energoefektivitātes projektos investēti 4,3 milj. EUR;

•       Energointensitātes uzlabojums par 4,3%;

•       Ūdens taupīšanas projektos ieguldīti 5,8 milj. EUR, tādējādi ietaupot 1,1 milj. m3 ūdens;

•       Ūdens izmantošanas intensitātes uzlabojums par 4,1%;

•       Ilgtspējīgas darbinieku iesaistes indekss 82%.

 

Par Coca-Cola HBC Latvia

“Coca-Cola Hellenic” ir viens no pasaulē lielākajiem The “Coca-Cola Company” produktu ražotājiem un izplatītājiem, kas piedāvā plašu bezalkoholisko dzērienu klāstu. Latvijā uzņēmums “Coca-Cola Hellenic” piedāvā: “Coca-Cola”, “Coca-Cola light”, “Coca-Cola Zero”, “Fanta”, “Sprite”, “Romerquelle”, “Bonaqua”, “Schweppes”, enerģijas dzērienu “Burn” un “Monster”, “Nestea” ledus tējas, “Cappy” sulas, “Cappy Ice Fruit” sulu dzērienus un “Pilskalna kvass” dzērienu.

Par Coca-Cola HBC grupu

Coca-Cola HBC ir apjoma ziņā vadošais Coca-Cola kompānijas zīmola dzērienu ražošanas uzņēmums. Uzņēmumam ir plaša ģeogrāfiskā izplatība; tas darbojas 28 valstīs, apkalpojot 589 miljonus pasaules iedzīvotāju. Coca-cola HBC piedāvā daudzveidīgu tūlītēja patēriņa bezalkoholisko dzērienu klāstu šādās kategorijās: dzirkstošie dzērieni, sulas, ūdens, sporta un enerģijas dzērieni, ledus tēja un kafija. Uzņēmums ir apņēmies veicināt ilgtspējīgu attīstību, kas dotu labumu gan uzņēmējdarbībai, gan sabiedrībai. Šī nostāja ietver patērētāju vēlmēm atbilstošu dzērienu piedāvāšanu, atvērtas un iekļaujošas darba vides sekmēšanu, un tādu uzņēmējdarbības pieeju izmantošanu, kas aizsargā un saglabā vidi un dod ieguldījumu vietējo kopienu sociālekonomiskajā attīstībā. Coca-Cola HBC grupa ir atzīta par dzērienu industrijas līderi Dow Jones Eiropas un pasaules ilgtspējas indeksā, kā arī iekļauta FTSE4Good indeksā.

Coca-Cola HBC akcijas ietilpst Londonas fondu biržas Premium kotēšanas kategorijā (LSE: CCH) un tās akcijas tiek kotētas arī Atēnu biržā (ATHEX: EEE). Vairāk informācijas meklējiet: http://www.coca-colahellenic.com/

Par Dow Jones ilgstspējas indeksu

DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) indekss tika izveidots 1999. gadā kā pirmais pasaules ilgtspējas standarts. To kopīgi nodrošina RobecoSAM un S&P Dow Jones Indices kompānijas, kas seko līdzi pasaules vadošo uzņēmumu akciju sniegumam ekonomisko, vides un sociālo kritēriju aspektā. Indekss kalpo kā standarts investoriem, kuri savos portfeļos ņem vērā ilgtspējas apsvērumus un nodrošina efektīvu iesaistes platformu kompānijām, kas vēlas īstenot labākās ilgtspējas prakses. Pēc dažādu vispārīgu un nozarēm specifisku aspektu novērtējuma indeksā tiek iekļauti tikai 10% labāko kompāniju. Vairāk informācijas meklējiet: http://www.sustainability-indices.com/