Uzņēmums “Coca-Cola HBC Latvia” iegūst Zelta kategoriju Ilgtspējas indeksa novērtējumā

2016.gada 9. jūnijs

 

Atbildīgas biznesa nedēļas ietvaros tika sveikti septītā Ilgtspējas indeksa dalībnieki, piešķirot tiem Platīna, Zelta, Sudraba un Bronzas kategorijas novērtējumu. Uzņēmums “Coca-Cola HBC Latvia” šogad pirmo reizi sasniedzis Zelta kategoriju!

"Mēs esam ļoti gandarīti, saņemot Zelta kategorijas apbalvojumu šogad," norāda Baltijas ģenerāldirektors Konstantīns Čukčukovs. "Integrējot Korporatīvo sociālo atbildību mūsu ikdienas uzņēmējdarbībā, mēs veidojam ilgtspējīgu gan mūsu biznesu, gan veicinām ilgtspējību sabiedrībā, kurā strādājam. Ceram, ka mūsu panākumi, kā arī pārējo dalībnieku uzņēmumu atbildīgā un ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā, palīdzot iedvesmot citus uzņēmumus visā Latvijā īstenot atbildīgu uzņēmējdarbību".

Uzņēmumus, kuri ieguvuši zelta statusu, raksturo atklātība un caurskatāmība, būtiskākos ilgtspējas aspektus komunicējot publiski. Tie tiecas paplašināt un pielāgot savus riska vadības procesus, iekļaujot tajos būtiskākos korporatīvās atbildības aspektus. Šo uzņēmumu korporatīvās atbildības stratēģija ietver skaidrus un izmērāmus mērķus.

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts uz starptautiski atzītu metodoloģiju, palīdzot uzņēmumiem novērtēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni piecās jomās - stratēģijā, tirgus attiecībās, darba vidē, vidē un sabiedrībā. Tas palīdz Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai novērtētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā.

Ilgtspējas indekss jau septīto gadu palīdz Latvijas uzņēmumiem novērtēt savu sniegumu un gūt pārskatu par nepieciešamajiem uzlabojumiem. Šogad indeksā pieteicās vairāk nekā 80 Latvijas drosmīgākie un atbildīgākie uzņēmumi, kas ir pēdējo gadu lielākais skaits.

Šīs iniciatīvas partneri ir Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts un nacionālā līmeņa sociālie partneri Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība.